Steeds meer elektrische voertuigen maar veel te weinig laadpalen

Brussel, 24 februari 2022. Touring vreest dat het stijgend aantal elektrische voertuigen op onze wegen op termijn sterker zal groeien dan het aantal beschikbare laadpalen. We zien nu al dat het vooral weggebruikers uit de hogere sociale klasse zijn die zich een elektrisch voertuig kunnen permitteren.  Ze hebben immers de middelen om een laadpaal thuis te plaatsen of op te laden in de kantoorparking. Deze tendens zal alleen maar toenemen. Naarmate andere bevolkingsgroepen (minder begoede) zullen overstappen naar elektrisch rijden, wordt het aanbod aan publieke laadpalen een heus probleem.

Tal van families wonen in een appartement of hebben een rijwoning zonder parkeerplaats of garage en kunnen vandaag geen beroep doen op een publiek laadpunt, want die zijn er gewoon nog niet voldoende. In het Brussels Gewest zijn er vandaag slechts 944 laadpunten (twee per laadpaal), in Vlaanderen 5.800 en in Wallonië 500. Dat getuigt allemaal van weinig ambitie ondanks de belofte van Vlaanderen om er dit jaar 11.000 bijkomend te voorzien. Ter vergelijking, Nederland telt er reeds 75.000. Om goed te zijn hebben we in ons land tegen 2030 150.000 laadpunten nodig (AVERE)

Touring herinnert eraan dat de Europese Commissie wil dat vanaf 2035 enkel nog elektrische voertuigen worden verkocht. In Vlaanderen wil men dat zelfs nog vroeger, vanaf 2029 al. In de Europese vloot van de voertuigen die circuleren zal de elektrische wagen een steeds belangrijker plaats innemen. Volgens het laatste rapport van ACEA concerned about the pace of charging infrastructure roll-out - newmobility.news (de Europese Federatie van autoconstructeurs) zal tegen het einde van dit jaar 1 op de 5 voertuigen elektrisch zijn. Bovendien, nog volgens ACEA, zijn er sedert 2017 10 keer meer elektrische voertuigen op de Europese wegen terwijl het aantal aangeboden publieke laadpalen slechts met 2,5 werd vermenigvuldigd.

In ons land, werden, volgens de laatste statistieken, in 2021 22.600 elektrische voertuigen ingeschreven. Het hoeft geen tekening dat het aantal geïnstalleerde laadpalen vorig jaar helemaal niet in verhouding staat met de toename van elektrische wagens.

Touring verheugt zich over de initiatieven die uitbaters van benzinepompen nemen waarbij ze volop laadinfrastructuur aanbieden, net zoals de grote winkels die dit zelfs gratis ter beschikking stellen van de klanten die gebruik maken van hun parking. Maar dat alles zal helaas niet volstaan aan het huidige tempo.

Om in de toekomst een antwoord te bieden op deze problematiek is het absoluut noodzakelijk dat er veel meer en veel sneller publieke laadinfrastructuur wordt voorzien door onze overheden, want anders geraken we er niet. Daarom trekt Touring aan de alarmbel en vraagt aan de overheden een actieplan uit te werken dat aan hun eigen ambities tegemoet komt.