Touring blaast 125 kaarsjes uit

Image
logo 125 ans Touring

Dit jaar bestaat mobiliteitsorganisatie Touring 125 jaar. Gedurende al die jaren is de organisatie steeds geëvolueerd om te voldoen aan de vraag van de consument/weggebruiker. De organisatie werd in 1895 opgericht door een groep wielertoeristen voor de promotie en de verdediging van het fietstoerisme en de infrastructuur die daarvoor nodig was en is.

“Vandaag zijn we uitgegroeid tot de belangrijkste mobiliteitsorganisatie in België, vertegenwoordigen we meer dan 2,8 miljoen weggebruikers en verdedigen we de absolute vrijheid van verplaatsingen voor elk individu op de manier en met de middelen van zijn of haar keuze”. Touring is lid van de Internationale Automobielfederatie FIA, de grootste mobiliteitsorganisatie ter wereld.

Toen op 22 februari 1895 Touring werd opgericht, was dat met de steun en het beschermheerschap van koning Leopold II. Onze opeenvolgende koningen zullen allen erevoorzitter van de vereniging worden.  In 1909 wordt Touring Club een Koninklijke Vereniging en voert verder acties voor meer veiligheid op de weg, bescherming van landschappen en internationaal toerisme.

Altijd en overal is de organisatie erin geslaagd een pioniersrol te vervullen. “We hadden reeds vroeg een duidelijk beeld van de grote opkomst van de auto. Maar in de periode tot aan de eerste wereldoorlog is de fiets als modeverschijnsel alom tegenwoordig en werd deze volop gepromoot. Van bij de start werd een maandblad uitgegeven met de focus op toerisme. De club organiseert fietstochten voor zijn leden en dat leidt al snel tot het actievoeren voor een veiligere en betere fietsinfrastructuur die wordt gefinancierd met de toenmalige rijwielbelasting.”

Aan het begin van de 20ste eeuw telt Touring ruim 20.000 leden, een aantal dat gestaag bleef groeien. Intussen deed de ‘automobiel’ zijn intrede. De organisatie begrijpt snel dat de auto het toerismevoertuig van de toekomst wordt en gaat vanaf dan actie voeren voor een beter weggennet in het algemeen, een betere toeristische bewegwijzering, verlichting van de wegen en vereenvoudiging van de stringente douaneformaliteiten. De club wordt al gauw een machtige vereniging die meer dan één slag thuishaalt en zwaar doorweegt op de politieke besluitvorming. Zo werd onder andere de zogeheten rijwielbelasting gehalveerd.

In 1925 telt Touring reeds 200.000 leden en ijvert het na de eerste wereldoorlog verder voor toerisme, automobilisme en cyclisme. Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog kent Touring een ongezien succes met een enorme groei aan leden. Op dat ogenblik is het toerisme in volle ontwikkeling. Intussen besteedt het maandblad steeds meer aandacht aan de auto. In 1948 wordt dan ook de vzw Touring Wegenhulp opgericht naar het voorbeeld van de toen al bestaande ‘mechanische hulp op de weg’ in Nederland.

Touring Club en Touring Wegenhulp zijn prominent aanwezig bij de opening van de Wereldtentoonstelling van 1958. In dat jaar bevestigen de organisaties hun actieve aanwezigheid zowel in de wereld van de auto, de openluchtrecreatie, de vrije tijd, het behoud van monumenten en landschappen, alsook de reissector in België en in het buitenland. Dat laatste leidt rechtstreeks tot de ontwikkeling van een nieuw soort dienstverlening: de reisbijstand voor hulp aan leden in nood in het buitenland. Concreet: Touring Assistance is geboren.

Tijdens de jaren 50 tot en met de jaren 70 ontwikkelt de organisatie zich verder en voert ze onder meer campagne voor veilige (auto)wegen, lagere rijtaksen en brandstofprijzen. Maar Touring blijft ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en de promotie van het internationale toerisme. In de jaren 80 en 90 worden de aangeboden diensten de klok rond en 7 dagen op 7 verzekerd. De tussenkomsten in het buitenland variëren van het uitzenden van een sanitair vliegtuig om gekwetste of zieke personen te repatriëren, tot het toezenden van wisselstukken voor de voertuigen of het uitvoeren van pechverhelping door ruim 10.000 wegenwachters in Europa. Touring heeft daartoe met zijn Europese zusterclubs Arc Europe Group opgericht, de grootste leverancier van diensten voor pechverhelping en medische bijstand in Europa. De Arc Europe Group kan terugvallen op een uitgebreid netwerk in 40 landen en dat is ook vandaag nog het geval.

Touring vandaag

Touring behoort thans tot de meest ervaren spelers op de markt van bijstand. Van de grootste automobilistenvereniging is Touring uitgegroeid tot de belangrijkste mobiliteitsorganisatie van het land. “De media, de overheid en het middenveld beschouwen ons als de referentie inzake mobiliteit. De belangenbehartiging van de weggebruiker in het algemeen en van de leden in het bijzonder, gebeurt door deelname aan alle bestaande adviescommissies van de verschillende overheden en door rechtstreekse onderhandelingen met de bevoegde politici. Als basis worden vaak eigen onderzoeken en enquêtes gebruikt en de expertise van koepelorganisatie FIA. De focus ligt op verkeersveiligheid, duurzame en betaalbare mobiliteit en een performante mobiliteitsinfrastructuur”.

Sedert enkele jaren zijn de commerciële activiteiten van Touring ook afgestemd op duurzame verplaatsingen, zonder daarbij de auto uit het oog te verliezen. Zo lanceerde Touring intussen de Easyway-app, een concept waarmee mobiliteitsdiensten via een app kunnen worden besteld, gereserveerd en betaald. Ook het project ‘connect my car’ is afgestemd op het vermijden van nutteloze verplaatsingen, door het ter beschikking stellen van de technische data van het voertuig, waarbij meteen en van op afstand kan worden bekeken wat en wie er nodig is voor een interventie. Dat kan overigens ook met de zogeheten assist-app van Touring, een app waarmee een mogelijke pechvogel rechtstreeks én in detail een panne kan aanmelden. Het geheel aan producten en diensten is geëvolueerd in harmonie met de markttrends waarvan multimodaliteit er één is. “Er is een heel gamma aan diensten beschikbaar voor technische bijstand (pannes), reisbijstand of een combinatie van deze twee evenals verzekeringen met onder meer reisannulering. Met Move-On België en Move-On World, via dewelke alle types verplaatsingen gedekt zijn - te voet, met de fiets, met de motor, met het openbaar vervoer of met de auto - hebben wij een unieke dienst op de markt gebracht”.

“De depannages zelf worden uitgevoerd door een vloot die zelf ook duurzamer wordt: er zijn elektrische bakfietsen ingezet voor pannes in de binnenstad, er rijden booster-voertuigen met snelladers rond om elektrische wagens mobiel te depanneren en we hebben een refueldienst om mensen te helpen die een verkeerde brandstof hebben getankt. Dat laatste gebeurt ter plaatse, hetgeen tal van overbodige verplaatsingen en takelingen overbodig maakt.”   

Om toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen snel en uitgebreid aan de weggebruiker aan te bieden sloot Touring vorig jaar nog een partnership af met BNPPF en AG. De bedoeling is om verder te gaan dan louter ‘verzekeringen’ en te werken rond drie pijlers: preventie, bijstand en mobiliteit door het aanbieden van innovatieve bijstandsoplossingen ongeacht  het vervoermiddel. “Dit geeft ons de kans om de consument in de toekomst, samen met betrouwbare lokale partners, duurzame, veilige en gebruiksvriendelijke mobiliteitsoplossingen ter beschikking te stellen”.

Events

Tijdens het Autosalon wordt 125 jaar Touring in de verf gezet, met een stand die de geschiedenis weergeeft en waar bezoekers kunnen kennismaken met de huidige en toekomstige mobiliteitsdiensten. De stand bevindt zich in de patio waar het deelsalon ‘We Are Mobility’ doorgaat.

De ganse maand juni staat dan weer in het teken van de eigenlijke viering met een expo in Autoworld. De expo zal het verhaal weergeven van Touring over de jaren heen, tot vandaag, met historische voertuigen en illustraties. Gedurende 1 week vanaf 10 juni gaat er op dezelfde plek tevens een expo door in samenwerking met Febiac: ‘cars of the future’. Gevolgd op 11 juni door  colloquia tijdens dewelke eminente sprekers presentaties geven over de duurzame, groene en stedelijke mobiliteit van de toekomst. Last but not least: op de esplanade voor Autoworld gaat er op 14 juni een tentoonstelling door van 100 voertuigen van de vorige eeuw, in samenwerking met de Belgische Federatie van Oude Voertuigen en Febiac. Het thema ‘past meets future’ biedt een uitgelezen kans aan het publiek om kennis te maken met de evolutie van onze auto gedurende meer dan een eeuw.

- Einde persbericht -

 

Info

Touring telt vandaag meer dan  2.800.000 leden/weggebruikers en 450.000 gezinnen met een reisbijstand  die de klok rond, 7 dagen op 7, kunnen rekenen op de medische, technische en personenbijstand, alsook op gespecialiseerd advies in ruime mobiliteitskwesties. De reisbijstandcentrale van Touring telt permanent 40 medewerkers; tijdens de hoogseizoenen wordt dat aantal verdubbeld.

De Alarmcentrale Buitenland van Touring ontvangt jaarlijks gemiddeld 145.000 oproepen van Belgen in nood in het buitenland en voert gemiddeld 35.000 medische en technische interventies uit. 

De Alarmcentrale Binnenland verwerkt elk jaar meer dan 680.000 oproepen van automobilisten, motorrijders en fietsers met pech. In België heeft Touring ongeveer 200 voertuigen op de baan voor de wegenwacht en de pechverhelping. In Vorst bevindt zich de technische centrale en het opleidingscentrum. Er zijn ook provinciale technische centra. Het hoofdkantoor van TouringGlass bevindt zich in Antwerpen. En de centrale hoofdzetel van de groep in de Brusselse Wetstraat. 

Als aandeelhouder van ARC Europe kan TOURING wereldwijd beroep doen op een uitgebreid netwerk van bijstandsverleners. In totaal wordt aan 45 miljoen leden technische en medische hulpverlening bij ongeval of ziekte verleend. Via dit internationaal netwerk beschikt Touring over 12.000 pechverhelpingsvoertuigen. De dienstverleners van ARC Europe behandelen meer dan 362.000 medische dossiers per jaar en stellen ongeveer 20.852 professionele medewerkers tewerk. Het netwerk beschikt over meer dan 70 helikopters en 8 ambulancevliegtuigen om urgente tussenkomsten met de beste zorgen uit te voeren.