Touring : dynamische snelheidsborden: 7 op 10 chauffeurs houden geen rekening met aangegeven snelheidslimiet

Brussel, 16 januari 2019. De dynamische snelheidsborden boven een aantal ring- en autosnelwegen riskeren hun effect te missen. Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring op basis van een steekproef van het snelheidsgedrag van voertuigbestuurders. “Zeer jammer, want het is een uitstekend systeem voor het managen van verkeersstromen en het verminderen van files, op voorwaarde dat de opgelegde snelheidslimiet ook geloofwaardig is en collectief wordt opgevolgd”.

“De situatie op onze snelwegen varieert sterk naar aanleiding van ongevallen, wegenwerken, piek- en daluren en weersomstandigheden. Daarom is het nodig om het wegennet op een dynamische manier te beheren”. Touring is een sterke pleitbezorger geweest van dit dynamisch beheer, onder meer omdat het de files kan verminderen (10 Verbeteropties voor een Performant Transportsysteem, onderzoek KUL iov Touring) en minister Weyts investeert daar terecht in.  “Boven autosnelwegen als de E17 en de E19 in Antwerpen werden grote digitale snelheidsborden geplaatst om het wegennet beter te benutten en de capaciteit te verhogen. De snelheidslimiet wordt gevarieerd aangeduid naar gelang de situatie op de weg, te vergelijken met het vroegere blokrijden. Althans zo zou het moeten zijn”.

Het grote probleem is dat de opgelegde limiet vaak niet overeenkomt met de toestand op de weg en dat er bijvoorbeeld 50km/u wordt opgelegd, terwijl er helemaal geen file of incident te zien is, zegt Touring. “Deze situatie maakt dat de meeste bestuurders dit dan ook als ongeloofwaardig beschouwen en toch sneller rijden. Ze stellen zich de vraag waarom ze plots trager moeten rijden.

Touring voerde een steekproef uit om dit na te gaan. Op 1.500 gecheckte voertuigen hield 70% zich niet aan de aangeduide limiet. Dat is niet alleen jammer voor de verkeersveiligheid, men verliest ook het effect om een betere doorstroming te organiseren tijdens de spits, aldus Touring.

Touring vraagt dat er door de bevoegde diensten metingen worden gedaan om de impact van het dynamisch verkeersmanagement op de files of op de verkeersveiligheid te evalueren. “Het is ook belangrijk om de reden van de verlaagde snelheidslimieten aan de weggebruiker te communiceren. Dat kan zijn voor de verkeersveiligheid (zwarte punten) enerzijds en anderzijds om het verkeer te stroomlijnen en vlot te trekken. Beide zijn niet zomaar overal combineerbaar en kunnen zelfs hun wederzijds effect opheffen. Het is echt belangrijk om de geloofwaardigheid op te krikken, om ervoor te zorgen dat de limieten daadwerkelijk worden gerespecteerd op plaatsen waar ze in dit geval wél nodig zijn. De weggebruiker moet hierover meer worden gesensibiliseerd.”

-Einde persbericht-

Geteste trajecten:
Ring Antwerpen
E313
E40 Gent
E17 Antwerpen
E19 Antwerpen