Touring enquête: 69% van de weggebruikers vindt motor goed alternatief voor de auto

Steeds meer pendelaars maken gebruik van de motor voor hun verplaatsingen. En nu het weer beter wordt zien we ze meer overal opduiken op onze wegen. Dat is een goede zaak, want elke motor meer in het verkeer is een auto minder in de file. Is de motor de oplossing voor het fileprobleem? En wat vindt de weggebruiker zelf?

Touring polste bij 5.785 consumenten - leden en niet-leden, motorrijders en niet-motorrijders*.  Ruim 69% vindt de motor een goed alternatief voor woon-werkverkeer omdat het vlotter vooruit gaat. 60% is voorstander van de regel die motorrijders toelaat om tussen de file door te rijden**;  56% wil de busbaan kunnen gebruiken.

 • 56% vindt dat motorrijders op de busbaan mogen,

 • 64% zegt dat motorrijders te snel rijden

 • 62% vindt dat de werkgever te weinig doet voor de werknemer-motard

Motorrijden is niet altijd zonder risico, aldus Touring. Volgens het BIVV zijn motorongevallen driemaal dodelijker dan ongevallen met auto’s of fietsers. Belangrijke oorzaken zijn controleverlies over de motor (32%) en andere weggebruikers die de motorrijder niet opmerken (30%). In de enquête vroeg Touring de respondenten om zich uit te spreken over een aantal kwesties:
 

 • Liefst 96% is voorstander van de verplichte beschermkledij voor motards.
 • 59% meent dat motorrijders de verkeersregels respecteren.
 • 64% zegt dat motorrijders te snel rijden (43% van de groep motorrijders vindt dat zelf ook) doch niet roekeloos (38%).
 • Een ruime meerderheid van 69% verklaart dat motorrijders hoffelijk zijn.
 • 58% is voorstander van permanente vorming voor motorrijders; slechts 30% van de motorrijders is daar echter zelf voor te vinden.
   

Touring wil het motorgebruik aanmoedigen en daartoe zoveel mogelijk maatregelen nemen die de aantrekking vergroten en het gebruik van de motor bevoordelen. De organisatie staat volledig achter het zogeheten ‘filefilteren’ en het gebruik van de busbaan. Maar wat zeggen de respondenten?
 

 • 53% acht de gunstige fiscale behandeling voor de motor in het kader van woon-werkverkeer en voor beroepsverplaatsingen als voldoende (82% van de motorrijders zelf vindt dat ook), 26% vindt ze ontoereikend.
 • Op het vlak van reglementering (zoals het filefilteren) zegt de helft dat dit tegemoet komt aan de verwachtingen, tegen 9% die stelt dat deze ruim tekortschiet.
 • Werkgevers doen te weinig voor hun personeel-motorrijders meent 62% (90% van de motorrijders vindt dat ook). Dat kan gaan over het aanbieden van kleedruimte, douches, opbergplaatsen of een vergoeding.
 • 66% beweert dat er te weinig parkeerplaatsen zijn op de openbare weg, 56% gaat akkoord met het gebruik van de busbaan (82% van de motorrijders) en 60% met het rijden tussen de files door (92% van de motorrijders).
   

“Kortom, er is nog een pak werk om het motorrijden verder te stimuleren”. Touring vraagt onder meer om rekening te houden met de reële kosten in plaats van gebruik te maken van een vast kostenforfait als fiscale tegemoetkoming. Touring roept de werkgevers op om daadwerkelijk open te staan voor het gebruik van de motor voor de woon-werkverplaatsing en stimuli aan te bieden.