Touring gooit dienstverleningsmodel drastisch om

Het jaar 2016 leverde een nieuw record* op qua files. De hardnekkige verkeerscongestie legt hoe langer hoe meer beslag op ons leven en bijgevolg gaan mensen op zoek naar alternatieve manieren om zich te verplaatsen. Touring erkent die evolutie en maakt zijn pechverhelpingsdiensten multimodaal: voortaan wordt de persoon in kwestie geholpen, ongeacht de manier waarop hij of zij zich verplaatst.

Mobiliteit staat centraal ongeacht type voertuig

Duurzame mobiliteit: denk multimodaal

De toekomst is ‘multimodaal’ en de cijfers bevestigen de trend:  vandaag gebeurt ongeveer 18%** van de woon-werkverplaatsingen met de fiets. Dat heeft uiteraard te maken met de populariteit en het succes van de elektrische fiets: van de meer dan 475.000 verkochte fietsen vorig jaar, zijn 186.000 stuks elektrisch ondersteund.
Daarnaast groeit het park van de gemotoriseerde tweewielers gestaag met nu al 433.000 motoren op de weg en 90.000 inschrijvingen van bromfietsen in 2015***.

Touring: “Het is goed dat mensen nadenken over hun verplaatsingsgedrag en een oplossing zoeken die niet alleen op de auto is gefocust. Dit veranderend verplaatsingsgedrag creëert nieuwe noden voor hulp, begeleiding en bescherming bij onze leden. Alle weggebruikers verdienen het om geholpen te worden in hun nieuw of veranderend verplaatsingsgedrag.”

Touring beantwoordt het mobiliteitsvraagstuk met een verregaande vereenvoudiging van zijn pechverhelpingsdiensten. In grote lijnen worden nog slechts twee types dienstverlening aangeboden in de vorm van eenvoudige bundels: bescherming van de persoon of de familie in België en bescherming van de persoon of de familie in het buitenland.

De voordelen voor Touring en de aangesloten weggebruikers zijn legio: transparantie van het aanbod en een snellere en efficiëntere hulpverlening. Daarbij blijft het de betrachting om de klanten zo snel mogelijk weer mobiel te krijgen. De multidisciplinaire wegenwacht(er) zal bijgevolg instaan voor het helpen van pechvogels met de fiets, motor, auto of een ander voertuig.
De weggebruikers hoeven daarbij niet langer na te denken over welk type bescherming ze al dan niet wensen; voortaan worden alle vervoersmiddelen met één product gedekt.

-einde persbericht-

Alle info op: https://www.touring.be/nl/

Over Touring

Touring Club België is een vzw die continu streeft naar het verbeteren van de mobiliteit van haar aandeelhouders, de Touring-leden. Meer dan 600 medewerkers waaronder 210 wegenwachters zorgen ervoor dat die leden in 80% van de pechgevallen binnen het uur weer mobiel zijn. Die pechverhelping gebeurt volgens de ISO 9001 kwaliteitsstandaard en de principes van duurzaam repareren. Wegenwachters worden continu bijgeschoold in de modernste voertuigtechnieken, apps worden ontwikkeld voor een snellere dienstverlening, de productfolio vereenvoudigd én multimodaal gemaakt om beter in te spelen op het verplaatsingsgedrag van haar leden.

* Bron INRIX: In 2016 stonden we elk 21 uur in de file en volgens Touring Mobilis hadden we gedurende 1.383 uur structurele files met lengtes van 100 tot 250 km.
**  Bron: departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid
*** Bron: Febiac