Touring: kruispunten tot 7 keer op 10 geblokkeerd door ongeduldige chauffeurs

Drukke kruispunten in de binnensteden worden tijdens de spitsuren tot 7 keer op de 10 gevallen geblokkeerd door ongeduldige chauffeurs. Dit betekent dat het kruispunt, waar het licht op groen staat voor de dwarsende richting, niet kan worden gekruist omdat chauffeurs in de hoofdrichting de weg versperren. Dat blijkt uit een terreinonderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring.  “De ongeduldige automobilist rijdt nog snel door het groene licht en komt in het midden van het kruispunt stil te staan in de file voor hem dat er staat door volgend licht op rood”. Volgens Touring brengt dit niet alleen wrevel mee bij automobilisten in de dwarsrichting, voor wie het licht intussen op groen springt, maar veroorzaakt dit gedrag onvermijdelijk nog meer opstoppingen en hinder.

Het onderzoek werd uitgevoerd op 15 drukke kruispunten. Telkens werd gedurende een kwartier nagegaan hoeveel malen, in verhouding tot het aantal lichtfases (aantal keren dat het licht in de hoofdrichting op rood/groen springt), het kruispunt werd belemmerd door autobestuurders. De resultaten zijn opvallend. 1 kruispunt wordt zelfs bijna iedere keer geblokkeerd (Wetstraat-Handelsstraat).

De wegcode is nochtans duidelijk: artikel 14.2 stelt dat “zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder het kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten”.

Volgens Touring ligt de oorzaak van dergelijk eerder asociaal gedrag vaak ook bij de reeks frustrerende situaties waarmee de automobilisten in de spits te maken hebben: het verkeer dat in het slop geraakt, evenementen of betogingen tijdens de spits of nog, onlogisch afgestelde verkeerslichten. Maar dit geeft natuurlijk niemand het recht om de andere weggebruikers bewust te hinderen, besluit Touring.

Touring roept de automobilisten op tot meer hoffelijkheid en om letterlijk vooruitziend te zijn en niet zomaar bij een file aan te sluiten indien deze door bijvoorbeeld een volgend rood licht niet kan opschuiven. “Het is niet als zodanig verboden om een kruispunt op te rijden ook al weet je dat je er zal moeten stoppen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien je links moet afdraaien en eerst het tegenoverliggend verkeer dat voorrang heeft moet doorlaten. Hier kan je niet voorzien dat je het dwarsverkeer zal belemmeren, aldus nog de organisatie”.

Een sensibiliserende oplossing is volgens Touring het aanbrengen van een rastermarkering over het gehele kruispunt samen met een verkeersbord ter hoogte van de lichten. Dat past men al toe op een aantal punten in het Brussels Gewest.

- einde persbericht