Touring: lage emissiezones in onze steden wordt kakofonie

- Onduidelijkheid troef in wat kan en wat niet- Verschillende criteria in verschillende steden en landen- Slechts 13% is overtuigd van het systeem  Brussel, 16 augustus 2017. Mobiliteitsorganisatie Touring vreest dat de introductie van de lage emissiezones in onze steden zoveel verwarring zal veroorzaken dat uiteindelijk niemand er nog aan uit kan. Nu al blijken er enorme verschillen te bestaan tussen wat in Antwerpen mag en wat er in Brussel zal mogen vanaf volgend jaar. De overheid heeft de kans gemist om een en ander duidelijk te stellen en de criteria duidelijk te omschrijven in een kaderwet. De consument-automobilist wordt dus onheus behandeld en dreigt het kind van de rekening te worden, zegt Touring. “Dat is jammer want uit onze nieuwste online bevraging blijkt dat slechts 13% van de weggebruikers een lage emissiezone een goede maatregel vinden tegen de dieselvervuiling terwijl 66% vindt dat daarvoor beter strengere normen worden opgelegd aan de constructeurs. En dat heeft alles te maken met de onduidelijkheid van de systemen”.  Voorbeelden die alles zeer chaotisch maken:  - In Antwerpen worden enkel nog dieselwagens vanaf Euronorm 3 (uitgerust met roetfilter) toegelaten. Dat zijn dus wagens voor het eerst in verkeer gesteld vanaf 2001. Dit betekent dat dieselwagens met Euronorm 2, euronorm 1 of zonder euronorm er verboden zijn in de lage emissiezone.  In Brussel ligt dat anders  : dieselwagens met Euro 2  worden er nog wel gedoogd en dit tot 1 januari 2019. In Brussel zijn euro 3-diesels, met of zonder roetfilter, toegelaten tot 1 januari 2020. - Dieselwagens euronorm 4 zijn in Antwerpen toegelaten tot 1 januari 2020 ; vanaf 1 januari 2020 tot 1 januari 2025, eveneens toegelaten, mits betaling, en vanaf 2025 verboden. In Brussel zijn deze reeds niet meer toegelaten vanaf 2022. - In Antwerpen worden benzinewagens (of aardgas, lpg) met euronorm 1 nog toegelaten tot 1 januari 2020. Benzinewagens zonder euronorm, voor het eerst in verkeer gesteld vóór 1992, hebben geen toegang meer. In Brussel hebben die beide categorieën (benzinevoertuigen euronorm 1 of zonder euronorm) nog toegang tot 1 januari 2019. - En het wordt nog leuker : in Antwerpen zijn oldtimers verboden, pas vanaf de ouderdom van 40 jaar en mits betaling kunnen die alsnog worden toegelaten.  In Brussel wordt 30 jaar de limietdatum voor oldtimers. Met ander woorden: in Antwerpen moet de auto ouder zijn dan 40 jaar om als oldtimer te worden beschouwd voor de lage emissiezone. In Brussel slechts ouder dan 30 jaar.  - En tenslotte: in Antwerpen kan men ook als men helemaal geen recht op toegang heeft tot 8 keer per jaar een dag-pas kopen, voor gelijk welk voertuig ongeacht de euronorm. In Brussel bestaat die mogelijkheid blijkbaar niet. Touring steunt het idee voor lage emissiezones volop “en onze internationale koepelorganisatie FIA volgt dit binnen Europa op”. “Meer nog, ook op Europees vlak pleiten we voor een dringende kaderwetgeving, want de lage emissiezones schieten eveneens in onze buurlanden als paddenstoelen uit de grond. Maar als één land zoals België, er nog niet in slaagt om enige harmonisering op te leggen aan de steden en enige structuur te krijgen in het verhaal, dan vragen we ons af hoe dat ooit Europees zal kunnen. Nu al is de aanduiding van een lage-emissiezone compleet verschillend van het ene land tot een ander. De verschillende gehanteerde criteria maken het nog meer complex. De ene lidstaat werkt met stikkers, de andere met nummerplaatcontrole. In de ene zone mag men wel binnen mits betaling, in de andere dan weer niet. Er is een ware kakofonie van reglementen en verkeersborden. Ook in ons land zal het bord weer anders zijn dan bestaande borden in onze buurlanden”. Touring klaagt het feit aan dat men met één enkele milieusticker niet in alle lidstaten met lage emissiezones kan rijden en dat men iedere keer weer voor elk land opnieuw moet betalen voor een sticker en wijst op de noodzaak van eenduidigheid in het belang van de consument. Een draagvlak en respect voor een maatregel kan men alleen op die manier bekomen en daar is duidelijk werk aan de winkel. We roepen de overheden op om rond te tafel te zitten en een en ander bij te sturen, besluit de organisatie.