Touring: meer elektrische en hybride voertuigen: meer pannes

Brussel, 14 juni 2021. Sedert 2015 ziet Touring het aantal interventies voor pannes aan elektrische en hybride voertuigen stelselmatig toenemen. “Dat komt uiteraard mede door de verdere vergroening van ons wagenpark en het feit dat er meer dergelijke voertuigen rond rijden. Terwijl bepaalde soorten pannes identiek zijn aan deze bij ‘gewone’ wagens, zoals platte banden, zien we een verdrievoudiging in het aantal batterijproblemen in vijf jaar tijd, zelfs tijdens vorig jaar waar er door de lockdowns minder werd gereden. De voorlopige balans voor dit jaar toont aan dat dit zal blijven stijgen. Daarnaast zien we ook dat veel bestuurders nog niet heel gewoon zijn aan het rijden met een elektrisch voertuig en vooral aan de autonomie of het rijbereik daarvan met het gevolg dat ze in panne vallen door een lege batterij.

Deze tabel toont het aantal tussenkomsten bij elektrische en hybride wagen

Image
elektrische hybride wagens

 

Door allerhande nieuwe technologieën van aandrijving moet Touring ook depannage van een ander type aanbieden. De wegenwachters van Touring zijn dan ook, en dit sedert enkele jaren, uitgerust met aangepast materiaal om pechvogels te helpen en hebben intussen doorgedreven opleidingen gekregen om met deze technologieën om te gaan. Elektrische en hybride voertuigen beschikken immers over meer krachtige batterijen die gevaarlijk kunnen zijn indien ze niet goed onder handen worden genomen bij een panne, aldus de pechverhelper. “De chauffeurs van elektrische en hybride voertuigen worden dus geconfronteerd met specifieke pannes, zoals bijvoorbeeld het verlies of het stuk gaan van een elektrische laadkabel of een lege batterij”. In dit laatste geval beschikt Touring over mobiele interventie-eenheden of zogenaamde boostervoertuigen die ter plaatse lege batterijen kunnen opladen, zodat de consument snel de weg kan verder zetten.

Touring wijst er op dat chauffeurs best rekening houden met hun rijgedrag dat toch anders is met een elektrisch voertuig. “Daar waar men met klassieke brandstof eigenlijk niet zoveel rekening hoeft te houden met het rijgedrag en de invloed daarvan op het verbruik is dat bij elektrische en hybride voertuigen verschillend. De autonomie van de batterij wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de buitentemperatuur, maar ook door rijgedrag als snel optrekken en snel in de bochten gaan, of nog het aantal personen aan boord of gelijk welke bijkomende last die het gewicht vergroot”. Men doet er goed aan om de autonomie van de batterij even te checken vooraleer men de verplaatsing aanvat, besluit Touring.