Touring: mobiliteitsinfrastructuur vereist duurzaam onderhoud

Wanneer men budgetten vrijmaakt voor de aanleg van infrastructuur ten behoeve van de mobiliteit, dan moet er ook een budget voor regelmatig en grondig onderhoud worden voorzien. Het gaat immers over de veiligheid en het welzijn van alle weggebruikers tijdens hun professionele en vrijetijdsverplaatsingen. Het Waals Gewest maakt nu werk van dergelijke politiek en Touring kan daar alleen maar tevreden mee zijn. Touring heeft in het verleden regelmatig de vinger op deze wonde gelegd en op het belang gewezen van degelijk onderhoud van de bestaande infrastructuur. Dat gaat verder dan de klassieke “gaten” in de wegen. Door een vermenigvuldiging van fietspaden en fietssnelwegen die noodzakelijk zijn in het kader van de multimodale mobiliteit, hebben overheden blijkbaar de kostprijs onderschat om deze bruikbaar en veilig te houden. Het doet ons denken aan de tunnels en bruggen die urgente kostelijke rennovaties moeten ondergaan door het gebrek aan aandacht en geld in het verleden bij de opeenvolgende overheden.

Als iedereen het erover eens is dat de ruimte voor actieve vervoersmodi moet worden gecreëerd, dan moet er ook geld worden voorzien voor het onderhoud nadien daarvan.

Touring ontvangt regelmatig klachten over de staat van de weg of van fietspaden, zoals afgesleten en dus niet meer zichtbare markeringen, hetgeen leidt tot onduidelijkheid en conflicten tussen weggebruikers. Het ontwikkelen van de multimodale mobiliteit, kan zich niet beperken tot het oppervlakkig aanpassen van de infrastructuur voor de nieuwe circulatieplannen. Er moeten ook middelen worden voorzien voor regelmatig onderhoud en herinrichtingen in functie van de evolutie in het soort verplaatsingen zowel in de stad als daarbuiten.

Touring roept de overheden in ons land op om het voorbeeld van Wallonië te volgen en zo snel mogelijk kwalitatieve infrastructuur op lange termijn aan te bieden om de veiligheid en het welzijn van de multimodale verplaatsingen te verzekeren.