Touring onderzoek: helft automobilisten gebruikt richtingaanwijzer niet

“En aan rotondes is het nog veel erger”

Brussel, 23 december 2017. Uit een grootschalig onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat de helft van de automobilisten geen richtingaanwijzer gebruikt om van rijstrook te veranderen op de autosnelweg. “En op rotondes is het nog veel slechter gesteld: tot driekwart van de chauffeurs verlaat de rotonde zonder te ‘knipperen’”. Dat is niet alleen zeer vervelend voor de andere weggebruikers maar ook gevaarlijk voor motorrijders, bromfietsers en fietsers, aldus de organisatie.

Touring is gaan postvatten op een aantal bruggen over de autosnelwegen E40, E17, E411 en de Brusselse ring*. “Op een tijdspanne van vijftien minuten werden alle voertuigen geteld die van rijstrook wisselden. Ook aan op- en afritten werd het verkeer gecheckt.

Daarnaast werden ook een aantal rotondes gecontroleerd, in verschillende regio’s om zoveel mogelijk toeval uit te sluiten. De ene rotonde is de andere niet en verschilt in infrastructuur. Er werden telkens honderd voertuigen gecheckt op een tiental plaatsen in ons land”.

Vaststellingen

De waarnemingen zijn ontnuchterend en hallucinant, aldus Touring. “We hebben bij wijze van steekproef ook een aantal chauffeurs gevolgd en blijkbaar zijn er die pertinent hun richtingaanwijzer niet gebruiken en dit in verschillende omstandigheden. De meest frappante gevallen doen zich voor aan de opritten van autosnelwegen, vooral wanneer men weinig of niet moet afremmen alvorens de oprit links of rechts op te rijden.

Om een rond punt te verlaten laat zelfs 7 op de 10 chauffeurs het gebruik van de richtingaanwijzer achterwege. Dat is zeer vervelend voor diegenen die staan te wachten om het rond punt op te rijden, omdat men niet weet of de aankomende wagen het rond punt al dan niet zal verlaten”.

Waarom

Volgens Touring zijn er mensen die gewoon nonchalant zijn en andere zijn dan weer verstrooid, aan het bellen in de wagen, of vinden het waarschijnlijk niet zo’n zware fout. Daarnaast zijn er ook waarschijnlijk die het verkeersreglement gewoon niet kennen, aldus Touring.

“Maar dit fenomeen is in geen geval goed te praten omdat het gewoon niet ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Automobilisten die afdraaien zonder richtingaanwijzer te gebruiken blijken een van de belangrijkste bronnen van ergernis te zijn voor de andere weggebruikers”.

Touring dringt aan op sensibiliseringscampagnes. “Het is begrijpelijk dat dergelijke overtredingen niet prioritair worden aangepakt door de politiediensten, maar het is de moeite om daar toch werk van te maken”.

Touring is geen voorstander om de boetes hiervoor te verhogen. “De inzet moet vooral gaan naar voorlichting en preventie. Dat kan ook zoals in Nederland, waar de chauffeurs via grote borden worden opgeroepen tot correct gebruik van de richtingaanwijzers en tot respect van de ene groep weggebruikers tot de andere”.