Touring : steeds meer ladingen op onze wegen

Dagelijks worden automobilisten tijdens hun rit met voorwerpen op de weg geconfronteerd. Touring kreeg vorig jaar daarvoor 4.160 meldingen tegenover 3.333 in 2013. Vaak gaat het om ladingverlies van relatief kleine voorwerpen die slecht of niet vastzitten op een voertuig. “De cijfers worden verzameld via meldingen van onze wegenwachters en van weggebruikers via Touring Mobilis. Opvallend: 528 meldingen gingen over dieren die op de weg lagen of liepen, waarbij honden de kroon spannen. 

JaarAantal verlies ladingen
20092.266
20102.533
20112.770
20123.126
20133.333
20144.160

Wat komt de weggebruiker allemaal tegen?

“14% van de meldingen gaan over dieren op de weg. Dat gaat zowel om loslopende dieren als kadavers. De top 5 voor 2014 bestond uit 37 honden, 21 koeien, 21 herten, 10 everzwijnen en 10 paarden”. 

“Meest voorkomend voorwerp op de weg is bouwmateriaal (zakken cement, isolatiemateriaal), gevolgd door auto-onderdelen (bumpers, spatborden, knalpotten, nummerplaten), banden, planken en balken en ladders en paletten. Klassiekers blijven matrassen, zeilen, meubels, bagagerekken en bomen”.

Aantal meldingenType obstakel
221bouwmateriaal
205auto-onderdelen
166banden
115planken en balken
92ladders
79paletten

“Dat hoe langer hoe meer mensen fietsen valt op door het feit dat we 28 meldingen kregen voor verloren fietsen”.

Dat kwam vroeger bijna niet voor, zegt Touring.

Waar?

55% van de oproepen komen vanuit Vlaanderen. De provincie waar het meest ladingverlies voorkomt, is Vlaams-Brabant (19%), gevolgd door Oost-Vlaanderen (14%), Antwerpen (12%), West-Vlaanderen (7%) en tot slot Limburg (3%).

In Wallonië moet de weggebruiker het meest alert zijn in de provincie Henegouwen (16%), vervolgens in Waals-Brabant (9,5%), Luik (9,5%) en Namen (5%).

Uit de resultaten blijkt dat de E40 de snelweg is op dewelke het vaakst wegobstakels worden opgemerkt. De E40 vertegenwoordigt 17% van het totaal aantal meldingen. De E411 volgt met 14%. Op de E19 (9%), de E17 (9%) en de ring rond Brussel (9%) wordt eveneens regelmatig ladingverlies gemeld.

                       

Wegobstakels zijn een stijgend probleem en vormen een directe bedreiging op de verkeersveiligheid. Accurate en snelle melding ervan zijn belangrijk, zegt Touring.

“Geen tijd, geen geld, gemakzucht en onwetendheid zijn meestal de redenen voor het slecht, nauwelijks of niet vastmaken van de lading. De gevolgen van het slechte vastzetten van de lading zijn velerlei: hoge boetes (116€ onmidd. inning, tot 2.000€ rechtbank), schade -transportschade, schade aan het voertuig, schade aan de andere voertuigen, schade aan het wegdek-, ongevallen door onverwachte uitwijkmanoeuvres en het veroorzaken van files”.

Touring geeft tot slot nog een tip: op welke manier men een lading wettelijke moet vastmaken en transporteren wordt bepaald in artikel 44 tot 47 van de wegcode: www.wegcode.be.