Touring stelt vragen bij Brussels mobiliteitsbeleid “Niet minder dan 53 wegen en pleinen verliezen wegcapaciteit”

Schrappen of versmallen van verkeersassen


Een aantal belangrijke wegen worden definitief gesloten of versmald. Dat is onder meer het geval voor de Elsensesteenweg, de Generaal Jacqueslaan, de Franklin Rooseveltlaan, de Tentoonstellingslaan, de Woluwelaan, de Reyerslaan, de Fonsnylaan en de Slachthuislaan. Ook de Kleine Ring ontsnapt er niet aan: Daar verdwijnen zo goed als alle parallelwegen en parkeerplaatsen, voor bredere voet- en fietspaden. 


Allemaal goed en wel, zegt Touring, “maar waar worden die auto’s dan opgevangen? In de kleine straten van de omliggende wijken? Het herinrichten van de Kleine Ring zal zeer ingrijpend zijn en elders nog veel meer congestie doen ontstaan. Dat blijkt duidelijk uit de plannen” (http://petite-ceinture.brussels/fr/index.html). 


Worden kortelings ook verkeersvrij of versmald: het halve Shumanplein, Kortenberglaan, A12 komende van Meise, de E40 in beide richtingen, Kleine Ring aan Sainctelette en Ijzer, Havenlaan, Groendreef, Middenring, Wetstraat, Leopold III laan, Leopold II laan, Tervurenlaan, Louizalaan, Industrielaan, Woluwelaan, Stallestraat, Wezembeeklaan, Dupuislaan, Ninoofsesteenweg, Guldenvlieslaan, Sint-Lazaruslaan en ook verwijdering van het Herman-Debroux viaduct die de E411 met het gewest verbindt. Van de 3 tunnels die de E40 verbindt met het Gewest zou enkel de Kortenbergtunnel naar Shuman open blijven, omdat die toegang geeft tot de gebouwen van de Europese Instellingen. 

“Behalve dit plant de overheid ook zogenaamde stadspoorten op de invalswegen zodat er een trechtereffect ontstaat”. Touring vrees dat dit automatisch files zal creëren, waar er voordien geen stonden. “Dat is toch het logische gevolg van een zogenaamd trechtereffect”. Volgens Touring doet de overheid dit bewust om zo de voertuigbestuurders te ontmoedigen. “Idem voor het verminderen van het aantal parkeerplaatsen bovengronds”. 


“Bovenop dit alles zouden ook 19 wegen en pleinen waarlangs nu auto’s rijden omgetoverd worden tot voetgangerszone en dus verkeersvrij worden. Het gaat eveneens om belangrijke verbindingswegen zoals Terkamerenbos, Stalingradlaan, Leuvensesteenweg en Gentsesteenweg”. 

Touring: het valt niet te ontkennen dat het gecumuleerd effect van al deze interventies leidt tot een algemene capaciteitsreductie voor het gemotoriseerd verkeer op de in- en uitvalswegen voor Brussel. “Deze nu al verzadigde wegen veroorzaken niet alleen congestie, maar dwingen de moe getergde voertuigbestuurders doorheen de woonwijken te rijden, waardoor deze dan uiteraard onleefbaar worden. Met dat soort beleid bereikt men dus het omgekeerde van wat men in feite wenst”. 


“Alles is te herleiden tot een gebrek aan globale mobiliteitsvisie”, maar Touring vindt het niet goed dat  de overheden de mensen een gedragswijziging willens nillens wil opleggen door ze het mes op de keel te zetten. “Dat dit om praktische redenen voor velen onmogelijk is, daar houdt de overheid weinig rekening mee. De weggebruiker voor voldongen feiten te plaatsen is niet de manier om een mentaliteitsshift, die er voor ons evenzeer moet komen, door te voeren”. 


Touring heeft in het verleden al gevraagd om de hoofd- en verbindingswegen te besparen van versmallingen en schrappen van rijstroken zodat het onderliggende wegennet ten volle kan ingericht worden voor fietsers en voetgangers. 


“De capaciteitsvermindering van een aantal belangrijke verbindingswegen zou het gevolg moeten zijn van een goed mobiliteitsbeleid en de voorafgaandelijke realisatie van evenwaardige alternatieven op het terrein. Daarom vragen wij een moratorium op het verminderen van de weg- en parkingcapaciteit en het verkeersvrij maken van wegen, tot zolang de pendelparkings en de metro niet sterk zijn uitgebreid. In dezelfde context is het enorm belangrijk om de beloofde optimalisering van de kleine ring eindelijk door te voeren en de knelpunten te verwijderen die verantwoordelijk zijn voor de opstoppingen”. 


“Alle toekomstige ingrepen op het wegennet zouden onderwerp moeten zijn van voorafgaandelijke en transparante tests en impactmetingen, desgevallend samen met de andere gewesten. Dan kan men de gevolgen voor de verkeersdoorstroming tenminste inschatten”. 

Touring gaat uiteraard akkoord met het leefbaar maken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het verminderen van het aantal autoverplaatsingen. De organisatie neemt daar zelf initiatieven toe door het lanceren van alternatieve projecten zoals MaaS en het participeren in systemen van deelauto’s en andere. “Maar we vrezen dat de manier waarop Brussel het aanpakt nefast is voor de verkeersafwikkeling.

En tot spijt van wie het benijdt, maar de vergelijkingen met buitenlandse steden, waarmee de overheid zo graag uitpakt, gaan niet op. Via onze koepelorganisatie FIA zijn wij zeer goed op de hoogte van hoe dat wordt aangepakt in het buitenland.

Daar zorgt men bijvoorbeeld eerst voor alternatieven en niet omgekeerd en daar worden wel degelijk nieuwe lanen en tunnels aangelegd”. Touring verwijst naar succesvolle steden zoals Madrid met zijn brede lanen, inclusief fietspad en busbaan en zijn uitgebreide tunnelinfrastructuur voor doorgaand verkeer of de aanleg van nieuwe tunnels in Marseille en Maastricht of nog de grote, efficiënte pendelparkings rond Berlijn om maar een paar voorbeelden te noemen.  


Touring anticipeert al op de reactie van de overheid. “Deze zal zeggen dat er zoveel miljarden worden vrijgemaakt voor het openbaar vervoer en dat er zoveel pendelparkings zullen bijkomen. Dat is allemaal goed en wel. Probleem is dat men niet op de realisatie van deze projecten wacht om hoofdwegen te sluiten en te versmallen, met alle gekende gevolgen. Het GEN zal bijvoorbeeld al voorbijgestreefd zijn eens afgewerkt.

Het is dus nog maar de vraag in hoeverre dit de mobiliteit zal meehelpen. Men is dus minstens 30 jaar te laat met dit alles. De metro had al decennia geleden tot in de rand moeten doorgetrokken zijn. Daar knelt het schoentje”.