Touring: we kunnen beter doen voor de verkeersveiligheid van kinderen

Ter gelegenheid van de komende Week van de Mobiliteit bevestigt Touring zijn engagement voor de verkeersveiligheid van kinderen.  “Volgens recente cijfers van VIAS is ‘stappen’ nog steeds de belangrijkste verplaatsingsvorm voor 10-14-jarigen in Wallonië (37%) en Brussel (44%).

In Vlaanderen daarentegen gebruiken jongeren vooral de fiets (28%). In Wallonië is dat slechts 3% en in Brussel 10%. Het openbaar vervoer wordt door jongeren meer gebruikt in Wallonië (24%) dan in Brussel (17%) en Vlaanderen (16%)”.

Touring is zich bewust van de uitdagingen die blijven bestaan en roept de overheden op om de verkeersveiligheid voor kinderen op weg van en naar school blijvend te verbeteren. De organisatie acht bepaalde perspectieven essentieel om richting te geven aan toekomstige acties die gericht zijn op de bescherming van onze jonge burgers op de weg. Volgens Touring kunnen onmiddellijke en gecoördineerde acties de risico's waaraan onze kinderen worden blootgesteld, verminderen.

Met de Week van de Mobiliteit in het vooruitzicht wil Touring de belangrijkste maatregelen benadrukken die de verkeersveiligheid voor kinderen concreet kunnen verbeteren.

Touring moedigt de bevoegde overheden aan om te investeren in een moderne wegeninfrastructuur die aangepast is aan de behoeften van kinderen, met goed afgebakende speelzones, doeltreffende bewegwijzering, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en, waar mogelijk, veilige schoolroutes. Waar het principe van de ’schoolstraat’ niet van toepassing is, beveelt Touring aan om de snelheid van voertuigen te verlagen, in combinatie met doeltreffende controles in de buurt van drukke wijken om ongevallen te voorkomen.

Het is essentieel dat de verkeersregels op uniforme wijze worden toegepast om hun veiligheid te garanderen. Er moeten gepaste sancties worden ingevoerd om onverantwoord gedrag op de weg te ontmoedigen, in het bijzonder gedrag dat het leven van kinderen in gevaar brengt.

Wanneer we het hebben over zelfbescherming, raadt Touring sterk het gebruik aan van beschermende uitrusting zoals fietshelmen en kinderzitjes, aangepast aan de leeftijd en grootte van het kind, om verwondingen bij een ongeval tot een minimum te beperken.

Touring moedigt de auto-industrie aan om door te gaan met de ontwikkeling van geavanceerde veiligheidstechnologieën, zoals rijhulpsystemen, om het risico op ongevallen met kinderen te verminderen.

Ten slotte zal Touring opleidings- en sensibiliseringscampagnes blijven promoten om bestuurders, ouders en kinderen zelf bewust te maken van het belang van verkeersveiligheid. “Een participatieve aanpak die leerkrachten, ouders en kinderen betrekt bij het ontwerpen van een veilig verkeerssysteem kan een versnellend effect hebben”.