Touring verwelkomt lagere accijnsheffing voor motorbrandstoffen

Brussel, 15 maart 2022. Medio februari heeft Touring een petitie gelanceerd waarin de herinvoering van het omgekeerde cliquetsysteem werd gevraagd. Die fiscale ingreep laat toe om, wanneer de brandstofprijzen pieken, de accijnzen af te toppen en zo de prijs van benzine en diesel binnen de perken van het redelijke te houden.

Nu, ruim 50.000 handtekeningen later en op een moment dat de prijzen ongeziene hoogtes bereiken, is de stem van de consument gehoord en is de activering van de maatregel een feit. De federale regering heeft immers beslist om een accijnsverlaging toe te passen. Mobiliteitsorganisatie Touring dankt onze overheid voor haar daadkracht die een steentje zal bijdragen tot het vrijwaren van de koopkracht voor al wie een auto, een motor, een bestel- of vrachtwagen nodig heeft om mobiel te zijn en zijn/haar job te kunnen uitoefenen.

Ook mét de tijdelijke accijnsverlaging blijven de brandstofprijzen echter hoog en drukt de energiekost op het gezinsbudget. Touring moedigt daarom elke weggebruiker aan om economisch en anticiperend te rijden, om het voertuig in optimale conditie te houden (een juiste bandenspanning scheelt werkelijk in het brandstofverbruik), om onnodige verplaatsingen te vermijden en om indien mogelijk gebruik te maken van bijvoorbeeld de fiets. Ook autodelen en het gebruik van openbaar vervoer zijn voor een aantal gebruikers mogelijks een manier om de vervoerskost te drukken.

Voor wie elektrisch rijdt, adviseert Touring om in de mate van het mogelijke thuis of op het werk te laden. Dat is vrijwel altijd fors goedkoper dan laden aan een publieke laadpaal. Meer specifiek heeft  publiek snelladen een hoge kost. Wanneer je echter hoofdzakelijk thuis of op het werk laadt, dan blijft de energiekost per kilometer lager bij een elektrische auto dan bij een auto met verbrandingsmotor. Zeker wanneer je een ecologisch rijgedrag aanneemt.

Tot slot nog een advies van Touring aan wie de aanschaf van een auto overweegt: kies steeds een model of versie met een zo laag mogelijke C02-uitstoot. Een lagere CO2-uitstoot betekent immers een lager verbruik, minder tankkosten en – in het bijzonder in Vlaanderen - in veel gevallen ook een gunstigere fiscale behandeling. Jouw portefeuille én de planeet varen er wel bij!