Touring vraagt aanpassing verkeerscode om hulpdiensten door files te krijgen

“Hulpdiensten verliezen levensbelangrijke minuten in het verkeer”


Brussel, 15 november 2017. “Ieder jaar verliezen hulpdiensten levensbelangrijke minuten omdat ze zelf vast zitten in het verkeer en de files. In principe moeten de urgentievoertuigen binnen de 10 tot 15 minuten op bestemming van het incident zijn. Maar door het drukke verkeer en de vele files op de autosnelwegen lukt dat vaak niet”.

Mobiliteitsorganisatie Touring wil daar een mouw aan passen door de verkeerscode te wijzigen. De organisatie wil graag het Duitse systeem invoeren waarbij de bestuurders op autosnel-en ringwegen op het linkse vak zoveel mogelijk naar links uitwijken en die op de tweede rijstrook zoveel mogelijk naar rechts, van zodra het verkeer vertraagt. “De verplichting moet gekoppeld worden aan een communicatiecampagne en de nodige (verkeers)borden op de weg”.

Touring vindt het eigenaardig dat dit niet in de wegcode is opgenomen. “Nochtans zijn er veel wegen waar geen pechstrook is en waarvan urgentiediensten desgevallend gebruik van kunnen maken”. 

   
Touring: de andere weggebruikers moeten beter worden aangezet om de weg vrij te maken. “Dat moet geordend lopen, wat nu niet het geval is.

De verkeerscode zegt simpelweg dat men de weg moet vrijmaken voor voertuigen met geactiveerde sirene. Maar hoe dat moet gebeuren wordt niet gezegd. Bij het naderen van een urgentievoertuig zien we dan ook een ware kakofonie ontstaan van voertuigen die niet weten welke kant uit”.

Volgens Touring zorgt dat voor nutteloze vertraging en moeten de urgentievoertuigen heksentoeren uithalen om door deze wirwar van auto’s te raken, met kostbaar tijdsverlies tot gevolg. 


In de marge verwijst Touring naar het feit dat de huidige politiek die erop gericht is wegen te versmallen en rijstroken te supprimeren ook nefast is voor de vlotte doorgang van de hulpdiensten. “Als iedereen daardoor stilstaat dan is dat voor de hulpdiensten een bijkomende hinder”. 


“Bij de interventie van een medisch team telt elke seconde. Dat zien onze medische operatoren elke dag bij het organiseren van een interventie in binnen- en buitenland. Daarom is het belangrijk om door iedereen dezelfde gedragsregel toe te passen”.

In een aantal Europese landen gebeurt dit al en werd een reglement opgesteld dat ook in België perfect toepasbaar is, zegt Touring. “Het reglement geldt voor wegen met minstens twee rijstroken in dezelfde richting. Alle bestuurders van motorvoertuigen zijn verplicht om, bij verkeersopstoppingen een nooddoorgang vrij te maken.

Daartoe moeten de bestuurders op de linkerrijstrook zo veel mogelijk naar links uitwijken en de bestuurders op de andere rijstroken moeten naar rechts uitwijken, zo nodig tot op de berm of de op pechstrook.

De verplichting voor het creëren van een nooddoorgang moet gelden van zodra het verkeer sterk vertraagt of dreigt vast te lopen. 


Touring: Het komt erop aan om dit ook in het Belgisch verkeersreglement te voorzien, toe te passen op het terrein en te controleren, samen met de hulpdiensten. Er kan ook een evaluatie aan worden gekoppeld na een jaar. Maar In Duitsland en Oostenrijk bijvoorbeeld bewijst deze gedragscode zeker haar nut”.