Touring vraagt dat steden werk maken van bereikbaarheid

Vanaf 1 augustus morgen bezoekers niet meer op straat parkeren in Antwerpen centrum. De resterende parkeerplaatsen worden voorbehouden aan inwoners van de stad. Wanneer een stad of een gewest coherente en gunstige maatregelen voorstelt voor alle weggebruikers dan is Touring zeker voorstander.

Maar Touring is eerder terughoudend over deze vergaande beslissing van de stad Antwerpen en vindt het een precedent waarmee men beter voorzichtig omspringt: als elke stad op die manier haar mobiliteit wil invullen, dan gaan ze misschien sommige bezoekers afschrikken. Het zou ook tot gevolg kunnen hebben dat horeca, winkels en handel zich buiten deze zone zullen vestigen. Touring onderlijnt er niets op tegen te hebben dat de overheden de steden meer leefbaar en groener willen maken met voldoende ruimte voor iedereen. Antwerpen wil dat doen door alle bezoekers hun voertuig te laten parkeren in en op de voorziene parkings in het centrum of aan de rand. Gelukkig is het tarief dat men hanteert voor deze parkings redelijk en er zijn meer dan voldoende plaatsen. Maar als de parkings in het centrum toch volzet zijn, dan kan je de wagen enkel nog kwijt in randparkings en de shuttle, of wat dan ook, nemen naar het centrum. Men zou hierbij ook moeten rekening houden met bijvoorbeeld minder mobiele mensen of met bezoekers die een zware lading mee hebben.

Er is wel een terechte uitzondering voorzien: inwoners kunnen bezoekers voor maximum 3 uur registreren zodat ze vooralsnog op straat kunnen parkeren en dit aan 3,80 euro per uur. Volstaat dat aantal uren om vrienden of familie te bezoeken of om te shoppen of een restaurantbezoek te doen? Nog opmerkelijk: zorgverleners worden dan weer op kosten gejaagd: zij mogen wel nog parkeren mits het betalen van 75 euro per maand.

Touring vraagt dat de steden in het algemeen meer inspanningen doen om betrouwbare en toegankelijke alternatieven uit te bouwen en erover te waken dat ze niet onbereikbaar worden, gelijk met welk middel men zich verplaatst. Men mag het belang van het sociaaleconomisch weefsel hierbij niet onderschatten.