Image

De technische keuring voor motorfietsen komt er aan. Begin 2023 is het zover, maar hoe zal die keuring er precies uitzien?


De lang verwachte motorkeuring is sinds begin dit jaar van kracht. Eerst was die gepland voor januari 2022, uiteindelijk werd het 1 januari 2023. Echter, lang niet alle motorfietsen moeten langs het keuringsstation passeren ...


Infrastructuur voor technische keuring

Voor een motorkeuring is er een specifieke infrastructuur nodig. “Gelukkig is er geen echt probleem van infrastructuur”, klinkt het bij de keuringscentra. Ook al worden daar vooral vierwielers gekeurd. “Maar het was ooit anders”, zeggen ze bij de technische inspectie. “In de jaren negentig was er heel wat te doen rond de grijze import van motoren. Europa zag er nog anders uit dan nu en sommige dealers haalden hun motoren niet bij de importeur, maar in een ander land waar de motoren goedkoper waren. De motoren hadden geen gelijkvormigheidsattest en moesten dus langs de technische keuring passeren. Om die reden zijn de meeste keuringsinstanties nu nog altijd uitgerust om motoren aan een technische controle te onderwerpen.”

Technische keuring
De meeste keuringsinstanties zijn uitgerust om motoren aan een technische controle te onderwerpen.


Waar kan je naar de motorkeuring?

De invoering van de keuring is een regionale bevoegdheid. Het is dus mogelijk dat de keuring verschilt tussen Wallonië en Vlaanderen. Je moet sowieso een afspraak maken en daarvoor heb je de nummerplaat en de datum van eerste inschrijving van je motorfiets nodig.

Vervolgens kan je naar de website van Goca Vlaanderen gaan om een afspraak te maken in het Noordelijke landsgedeelte. In het Brussels gewest kan je terecht in Schaarbeek via deze website. In Wallonië tenslotte kan je een afspraak maken via de website Autosécurité.

Aangezien zowat alle keuringscentra te kampen hebben met lange wachttijden, plan je best ruim op voorhand een keuring in als je je motorfiets wil verkopen.


Wie en wat wordt gecontroleerd?

De motorkeuring is een keuring die vooral op veiligheid gericht is, en niet op de volledig originele staat van de motorfiets. Denk daarbij aan de staat van de remmen, de verlichting en het elektrisch circuit, de stuurinrichting, de assen, wielen, banden en vering.

Ook de papieren worden gecontroleerd: neem dus zeker het inschrijvingsbewijs mee, het gelijkvormigheidsattest (indien van toepassing), het verzekeringsbewijs en eventueel een vroeger keuringsbewijs.

Niet alle motoren moeten gekeurd worden. Enkel de motorfietsen die tweedehands verkocht worden en motoren die een ongeval hadden, moeten langs de keuring passeren.

Er is ook een vrijstelling voor motoren tot 125 cc of tot 11 kW (bijvoorbeeld elektrische motoren met een beperkt vermogen). Het komt er op neer dat motorfietsen die met een rijbewijs B bestuurd mogen worden, niet naar de keuring zullen moeten gaan.


Wat moet het kosten?

De prijs voor een keuring is vastgelegd op 48,1 euro. Er is geen vrijstelling voor particulieren. Daarmee bedoelt de overheid dat ook je custom, ombouwmotor, caféracer of oldtimer zal moeten gekeurd worden als je hem verkoopt of na een ongeval.


Ga gerust op weg met de motorfiets

Pech kan iedereen overkomen en komt altijd ongelegen, ook met de motorfiets. Touring GO pechverhelping staat voor pechbijstand de klok rond, overal in België en zélfs bij jou thuis.

Verkeersregels voor fietsers

Net als andere weggebruikers dienen fietsers zich te houden aan de geldende verkeersregels. Het verkeersreglement bevat specifieke voorschriften voor fietsers. Ontdek hier welke handelingen wel of niet zijn toegestaan met je fiets op de openbare weg.