Image
pechverhelping

We gaan echt ver om dicht bij jou te zijn.

Ga je op vakantie met de auto, caravan of motor in Europa? Dan reist Touring met je mee. Of je nu een platte band hebt, motorproblemen, of je batterij doet het niet meer… We helpen je 24u/7 uit de nood dankzij ons internationaal netwerk van 60.000 ervaren wegenwachters. Wees gerust, Touring is er voor jou.

Ik ontdek welke pechverhelping bij mij past

Image
Wereldwijde reisverzekering-Assurance voyage mondiale

Met Touring Go Buitenland kies je voor:

Meer dan 65 jaar ervaring bij pechverhelping in Europa.
24u/7 pechverhelping en sleping voor je wagen, camper of motor, overal in Europa (behalve in België).
Een internationaal netwerk van meer dan 60.000 ervaren wegenwachters.
Repatriëring van jou en je wagen naar België.
Vervangwagen tot 15 dagen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kan je de algemene voorwaarden en de infofiches raadplegen op de pagina van jouw product.

Image
pechverhelping-depannage

Wil je er graag medische bijstand bij? Dat kan!

Onbeperkte terugbetaling van medische en repatriëringskosten in het buitenland (tandartskosten voor dringende verzorging zijn beperkt tot € 250 per verzekerde)
Terugbetaling voor je nazorg in België, tot € 6.000 per verzekerde
Videocalls in je eigen taal met een dokter in België bij medische vragen.
Image
depannage-pechverhelping

Wordt niet gedekt door Touring Go:

Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving en/of het vertrek naar het buitenland.
Elke gebeurtenis die zich na de eerste 3 maanden van het verblijf in het buitenland voordoet.
Een voertuig dat al geïmmobiliseerd is in een garage of werkplaats.
Kosten van wisselstukken.
Wat onze klanten zeggen:
Stéphanie

Interventie 11/06/2023

Ik had een videocall met een arts. Hij was precies, attent, en het voelde meteen vertrouwd. Wanneer je ziek bent, en dan nog alleen in het buitenland bent, dan is het heel geruststellend om meteen professioneel advies te krijgen. Dank u!
Bron: tevredenheidsenquête, 11/06/2023.
madame

Interventie 05/08/2024

“Het duurde niet lang vooraleer ik iemand aan de lijn had. Die persoon was vriendelijk en hij maakte zelfs grapjes, ondanks dat het midden in de nacht was. Hij heeft geholpen om mijn situatie te relativeren.”
Bron: tevredenheidsenquête, 5/08/2023.

* Aanbod voorbehouden voor jaarcontracten van het product Touring Go Buitenland, al dan niet in combinatie met de optie Reisverzekering. Aanbod niet cumuleerbaar met andere acties en enkel geldig in het eerste jaar van onderschrijving, vanaf 03/06/2024 tot en met 04/08/2024.

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Touring NV – Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel - IBAN: BE97 0689 0997 8649 - BIC: GKCCBEB - RPR Brussel – BTW BE 0403.471.401, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissie, voor AG Insurance NV.

Deze pagina bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.touring.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

De Belgische wet is van toepassing op onze verzekeringscontracten.

Een premieberekening aanvragen

Contacteer ons op 02 286 34 45 voor een gratis premieberekening.

Duurtijd van de overeenkomst en opzegging

Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde période, behalve wanneer één van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Klachtendienst en ombudsman

In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel. : 02 233 22 02,

mail : complaint@touring.be. Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. : 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be