Wat gebeurt er bij schadegeval of diefstal?  

Bij diefstal of vandalisme moet de verzekerde binnen de 24 uur na de vaststelling van de feiten aangifte doen bij de bevoegde gerechtelijke of politie-instanties en binnen dezelfde termijn aangifte doen bij Touring. Het nummer van het procesverbaal moet binnen de 8 dagen na de feiten aan Touring ([email protected] of 02/233.26.74) worden meegedeeld.

De verzekerde moet aan de verzekeraar eveneens de volgende documenten bezorgen:

  • een kopie van de aankoopfactuur van de diefstalbeveiliging die voor de datum van het schadegeval gekocht werd
  • het bewijs van de inbraak als dat gevraagd wordt om van de waarborg te genieten.

De verzekerde moet bovendien het volgende ter beschikking van de expert houden:

  • desgevallend alle sleutels van de diefstalbeveiliging
  • voor elektrische fietsen, de lader en de sleutels van de accu.