Wie kan op pechverhelping rekenen?

Deze formule biedt pechverhelping voor je auto, ongeacht de bestuurder. Het kan dus gaan om:

  • personen die intekenden op de pechverhelping
  • personen die de toestemming kregen om met de auto te rijden
  • passagiers aan boord van de auto

Opgelet: pakjesdiensten, taxidiensten of diensten voor ceremonievervoer kunnen niet intekenen.