Wie kan op pechverhelping rekenen?

  • Voor de formule INDIVIDUEEL: de persoon die intekende of een andere persoon waarvoor werd ingetekend
  • Voor de formule DUO: de persoon die intekende of een andere persoon waarvoor werd ingetekend én zijn/haar wettelijke echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, ongehuwde (achter)(klein)kind, vader/moeder, (over)grootvader/-moeder. Max. 2 personen.
  • Voor de formule FAMILIE: de persoon die intekende of een andere persoon waarvoor werd ingetekend én zijn/haar wettelijke echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, ongehuwde (achter)(klein)kind, vader/moeder, (over)grootvader/-moeder. Max. 4 personen.