Onze mobiliteitsoplossingen volledig herzien? Touring deelt haar standpunt.

In een interview met Touring geeft Brent Toderian een duidelijk oordeel over het beheer van mobiliteitsproblemen in ons land. Danny Smagghe, woordvoerder van Touring, wil enkele nuances aanbrengen.

Danny Smagghe: "Touring is vanzelfsprekend voorstander van autoluwere steden en ontwikkelt zelf ook projecten om het weggebruikers makkelijker te maken zich te verplaatsen door het ‘bestellen’ van verscheidene vervoersmodi, die naadloos op elkaar zouden moeten aansluiten. Dit Mobility as a Service model is veelbelovend en zeer geschikt voor de mensen die in de stad wonen. Op voorwaarde dat de alternatieven bestaan en efficiënt zijn. En daar knelt het schoentje voor de pendelaar of de bezoeker die buiten de stad woont en vaak geen ander alternatief voor handen heeft dan de auto."

Minder ruimte voor de auto

Danny Smagghe: "Er kan ook niet van worden uit gegaan dat zoveel meer mensen plots naar de steden gaan verhuizen. Daar is allicht gewoon geen plaats genoeg voor. De binnensteden zijn nu vaak al overbevolkt. Er zijn porcessen aan de gang in onze steden die het de inwoners meer leefbaar en aangenamer moeten maken. Er wordt zeker niet nog meer capaciteit voorzien voor auto’s, wel integendeel die ruimte (in urbane zones) neemt stelselmatig af in het voordeel van voetgangers en fietsers. Steden maken hun centrum autovrij of activeren een lage emissie zone, leggen nieuwe openbare ruimtes aan en ontmoedigen het autoverkeer. Het is dus niet zo, dat we nog niets hebben gedaan.

 Toch de bedenking ook dat de historische context van onze ruimtelijke ordening of onze urbanisatie niet onderschat mag worden. Daar zijn inderdaad een aantal zaken scheef gegroeid waardoor bijvoorbeeld veel plaats werd voorzien voor auto’s of waarbij mensen gestimuleerd werden om buiten de steden te gaan wonen. Een andere stad bouwen doe je volgens Touring niet in een handomdraai. Dat het te traag gaat is een feit, wetende dat Touring deze problematiek al 40 jaar aankaart en dat er in al die jaren nauwelijks iets werd gedaan. Een typisch voorbeeld is de uitbreiding van de metro in Brussels, die er nooit is gekomen en waarop Touring altijd heeft aangedrongen. Touring blijft wel voorstander van het optimaliseren van het weggennet zodat de typische knelpunten verdwijnen en wijst erop dat de nakende aanpassingen van de Brusselse en Antwerpse ring ook samen lopen met bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe ruimtes en fietssnelwegen."

 

Herinvesteren in mobiliteitsoplossingen

Danny Smagghe: "Om een en ander te financieren kijkt Touring naar de huidige opbrengsten, belastingen die de autorijders betalen aan de overheid. Inclusief de accijnzen en taksen op brandstoffen bedroeg dit vorig jaar niet minder dan 20 miljard euro. Het is jammer dat heel dat bedrag niet wordt geherinvesteerd in mobiliteitsoplossingen. Autorijden moet dus niet zoveel duurder worden gemaakt, er moet gewoon een verschuiving komen via een systeem van intelligente kilometerheffing waarvan de opbrengsten terugvloeien naar mobiliteit en infrastructuur.

Tenslotte nog een woordje over de luchtvervuiling door het verkeer. Het is een feit dat dit moet worden aangepakt. Zo gaan de ontwikkelingen in de autotechniek wel razendsnel. Er zijn nu al dieselwagens die minden vervuilen dan benzinevoertuigen. Maar daarnaast moeten ook andere bronnen van vervuiling worden aangepakt zoals de verwarming van gebouwen en de emissies door industrieën.

Touring wil de vrijheid van verplaatsen waarborgen voor iedereen, op de manier en met het middel, dat voor hem of haar daar het best voor uitkomt. We geloven niet zo erg in de ‘mes op de keel politiek’, maar eerder in het uitbouwen en aanreiken van efficiënte alternatieven. Investeringen zijn dus meer dan ooit nodig."