AG en BNP Paribas Fortis worden aandeelhouder van mobiliteitsdienstverlener Optimile

Image
AG BNP Touring

Reeds sinds 2017 is Touring, de belangrijkste mobiliteitsorganisatie van België, aandeelhouder van de Gentse software-ontwikkelaar Optimile. In het kader van het partnership dat Touring vorig jaar met AG en BNP Paribas Fortis heeft afgesloten, treden nu ook de 2 andere partners toe tot het kapitaal van Optimile. Het aandeelhouderschap is voortaan gelijk verdeeld tussen de 3 partners, die ieder over een derde van de aandelen beschikken.

Optimile is een in Gent gevestigd innovatief softwarebedrijf dat actief is in 7 landen en verschillende toepassingen op het vlak van mobiliteit aanbiedt. Zo heeft het bedrijf o.a. een cloudgebaseerd platform ontwikkeld dat verschillende soorten vervoermiddelen met de eindgebruiker verbindt door mobiliteit als een dienst te benaderen (Mobility as a service of MaaS). Gebruikers van dit platform kunnen makkelijk verschillende vervoermiddelen combineren om op de voor hen meest passende manier hun bestemming te bereiken, inclusief voor het in één beweging reserveren en betalen van de verschillende transportmodi. Onder andere Touring gebruikt dit platform reeds voor de EasyWay applicatie.

De kapitaalsversterking gaat gepaard met een herschikking van het management van Optimile. De huidige CEO Wim Iliano geeft de fakkel door aan An De Pauw, die in haar carrière bij o.a. Tesla en D'Ieteren een unieke kennis en ervaring heeft opgedaan in de nieuwe mobiliteit en aangesteld wordt als nieuwe CEO vanaf 5 maart 2020.

Bruno de Thibault, CEO van Touring:

“Door de versterking van zijn kapitaal, zal Optimile over bijkomende middelen en slagkracht beschikken om zijn verschillende mobiliteitstoepassingen te optimaliseren en sneller en efficiënter op de markt te brengen. We geloven sterk in de creativiteit, knowhow en expertise van het bedrijf om performante en gebruiksvriendelijke mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen die inspelen op toekomstige mobiliteitstendensen en -behoeften.”

Edwin Klaps, Directeur Non-life & Broker channel bij AG:

“Zowel de verkeerssituatie in de steden als het mobiliteitsgedrag en de behoeften van mensen veranderen snel. In de mobiliteit van de toekomst zullen multimodale transportoplossingen een steeds grotere rol gaan spelen, waarbij gebruik belangrijker zal worden dan bezit. Als verzekeraar hechten we veel belang aan een laagdrempelige, veilige en duurzame mobiliteit en willen we, samen met onze solide partners, graag een rol spelen in deze evolutie. Onze participatie in Optimile past perfect binnen deze visie.”

Max Jadot , CEO BNP Paribas Fortis :

“Via het nieuwe aandeelhouderschap van Optimile, dat drie belangrijke actoren in de Belgische economie samenbrengt rond Mobiliteit, geven we een sterk signaal naar de markt dat we geloven in de unieke expertise van Optimile en de kwaliteit van de door haar geboden oplossingen. Als eerste bank van het land willen we een sleutelrol spelen in maatschappelijke thema’s zoals o.a. mobiliteit en oplossingen aanbieden ‘beyond banking’ ten dienste van onze klanten.”

 

Perscontacten:

AG Insurance

Gerrit Feyaerts
+32 (0)2 664 09 61
+32 (0)486 38 86 24
gerrit.feyaerts@aginsurance.be

BNP Paribas Fortis

Hilde Junius
+32 (0)2 565 47 37
+32 (0)478 88 29 60
hilde.junius@bnpparibasfortis.com

Touring

Danny Smagghe

+32 (0)2 233 24 78
+32 (0)476 54 21 42

danny.smagghe@touring.be

Over AG Insurance

Met een marktaandeel (eind 2018) van 28,6% in Leven en van 16,0% in Niet-Leven is AG Insurance leider op de Belgische verzekeringsmarkt. AG Insurance verdeelt zijn producten via verschillende kanalen zodat elke klant op de hem passende manier bediend wordt: via onafhankelijke verzekeringsmakelaars en Fintro-agenten, via de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost bank en in samenwerking met grote ondernemingen voor hun groepsverzekeringen. AG Insurance telt meer dan 4000 gespecialiseerde medewerkers. Voor meer informatie, raadpleeg www.aginsurance.be.

BNP Paribas Fortis

BNP biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

Over Touring

Opgericht in 1895 door een groep wielertoeristen en uitgegroeid tot de belangrijkste mobiliteitsorganisatie in België. Touring verdedigt de absolute vrijheid van verplaatsen voor elk individu op de manier en met de middelen van zijn of haar keuze. Touring is deel van de Internationale Automobielfederatie FIA, de grootste mobiliteitsorganisatie ter wereld. De FIA is een officiële raadgever van de Europese Commissie en vertegenwoordigt in Europa alleen al 36 miljoen leden. Touring maakt rechtstreeks gebruik van de expertise en informatie van de FIA voor het lanceren van zeer gefundeerde voorstellen en het innemen van standpunten.

Bijstand

Als eerste hulpverleningsorganisatie in België op het gebied van pechverhelping (1948) en reisbijstand (1958) in binnen- en buitenland, behoort Touring tot de meest ervaren spelers op de Belgische markt. In de loop der jaren heeft Touring haar marktpositie verstevigd en is zij geëvolueerd van de grootste automobilistenvereniging tot de belangrijkste mobiliteitsorganisatie van het land. Touring telt vandaag meer dan 2.800.000 weggebruikers en 450.000 gezinnen met een reisbijstand die de klok rond, 7 dagen op 7, kunnen rekenen op de medische, technische en personenbijstand, alsook op gespecialiseerd advies in ruime mobiliteitskwesties. De reisbijstand centrale van Touring telt permanent 40 medewerkers, tijdens de hoogseizoenen is dat het dubbele.

De Alarmcentrale Buitenland van Touring ontvangt jaarlijks gemiddeld 145.000 oproepen van Belgen in nood in het buitenland en voert gemiddeld 35.000 medische en technische interventies uit. 

De Alarmcentrale Binnenland verwerkt elk jaar meer dan 680.000 oproepen van automobilisten, motorrijders en fietsers met pech. In België heeft Touring ongeveer 200 voertuigen op de baan voor de wegenwacht en de pechverhelping.