Touring: de pauzeknop indrukken van Good Move is niet voldoende. Good Move heeft een reboot nodig

Het toekomstplan dat Brussel voor zijn mobiliteit heeft uitgewerkt, stuit de voorbije weken op onophoudelijk verzet. Hier en daar wordt de invoering van het plan vertraagd en beloven het Gewest en de gemeentes meer overleg met bewoners en comités. Volgens Touring is de pauzeknop indrukken en her en der micro-aanpassingen doen, echter ruim onvoldoende. Het huiswerk moet gewoon opnieuw, met oog en oor voor de economische realiteit van wie woont of zijn brood verdient in Brussel en bereikbaar moet blijven.

“Het euforische beeld dat de Brusselse regering steeds heeft opgehangen rond haar mobiliteitsplan Good Move, heeft de voorbije weken onherstelbare deuken gekregen”, aldus mobiliteitsorganisatie Touring. “Het is zeer veelzeggend dat het niet in de eerste plaats de pendelende niet-Brusselaars, maar wel de inwoners en handelaars van de stad zelf zijn die in verzet komen. Precies zij dus aan wie het plan beloofde om rust, ruimte en kwaliteit te brengen.” 

De brutale en abrupte manier waarop circulatieplannen en verkeersknippen zijn ingevoerd, ervaren veel lokale bewoners als een aanslag op hun mobiliteit en op hun bedrijf. Klanten blijven weg, leveringen worden een nachtmerrie, koerierdiensten en hulpverleners rijden rondjes om tot bij hun klanten of patiënten te geraken. Dat het protest gepaard gaat met geweld en vernielingen, valt voor Touring niet goed te praten. Maar de tegenstand en het protest mogen evenmin vereenzelvigd worden met een gewelddadige minderheid. Er is een algemene malaise.

“Gewest en gemeentes lijken te vergeten dat het niet enkel gaat over hoe mensen zich in de stad bewegen, maar ook over hoe zij hun leven inrichten en vorm geven. Verandering is niet simpel, maar de auteurs van de plannen hebben te weinig oog gehad voor samenspraak en kwaliteit. Als in een belegerde stad werden betonnen barrières opgeworpen. Lelijk en agressief. Op die manier sluit je niet enkel de wegen af, je keldert meteen ook het begrip voor de ingrepen en de bereidheid tot dialoog erover”, zo stelt Touring. 

Een mobiliteitsplan voor de hoofdstad moet geco-creëerd worden in samenspraak met buurten, met bewoners, met verenigingen van handelaars enzomeer. Er moet nu echt geluisterd worden. Touring signaleerde bijvoorbeeld al veel eerder dat het een ‘recipe for disaster’ was om in het verkeer in de Vijfhoek systematisch terug te sturen naar de Kleine Ring, terwijl die Kleine Ring zelf al kampt met een capaciteitsgebrek en er bovendien de komende jaren zeer ingrijpende werken blijven plaatsvinden.

Voor Touring is het duidelijk; “Brussel moet zoeken naar een mobiliteitsbeleid dat door elke gemeente uniform kan worden gedragen, en waar een globale adhesie voor gevonden wordt. Alle ingrediënten moeten aanwezig zijn om tot een maatschappijbreed project te komen. Good Move gaat niet over mobiliteit alleen, het gaat over hoe mensen hun leven inrichten en vormgeven. En daar mag je slechts met de grootst mogelijke omzichtigheid op ingrijpen. Aan de slag, Brussel! ”