Campagne van Touring en FIA voor rijden met veilige banden

Uit onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat 1 op de 2 voertuigen rondrijdt met banden die geen correcte spanning hebben. “Meer nog, ongeveer 15% rijdt rond met versleten banden. Dat is niet alleen slecht voor het milieu en de portemonnee, het is ronduit gevaarlijk”.  Daarom lanceert Touring, samen met koepelorganisatie FIA, vandaag een nieuwe affichecampagne.  “De bedoeling is dat we voertuigbestuurders laten stilstaan bij het potentieel gevaar van rijden met slechte banden. Want ondanks alle sensibiliseringsacties verbetert de toestand niet”.  

 

Touring heeft in totaal zo’n 500 voertuigen gecheckt. “Bij 74 van deze voertuigen bleek de profieldiepte onvoldoende”. De wettelijke minimumdiepte bedraagt 1,6 mm, maar Touring raadt voor de veiligheid minstens 3 mm aan. “Vanaf minder dan 3 mm wordt het gevaarlijk en gaat de remafstand verlengen, om nog te zwijgen over het sterk verhoogde risico op aquaplanning. Bij een nieuwe band bedraagt de profieldiepte ongeveer 8 mm. Meestal bevindt zich op de banden een slijtage indicator. Maar ook banden met te weinig druk zijn gevaarlijk: door het grotere wrijfoppervlak kunnen de banden oververhitten en leiden tot een klapband”. Daarnaast verslijten te platte banden veel sneller en stijgt de vervuilingsgraad omdat het brandstofverbruik met 7% toeneemt, zegt Touring.  

 

Touring: elke dag sterven 3.500 mensen in het verkeer wereldwijd. Bij 15-29 jarigen is dat zelfs de eerste doodsoorzaak*.

In deze internationale campagne trachten de mobiliteitsorganisaties van de FIA, weggebruikers te sensibiliseren tot verkeersveiliger gedrag. “Bekende mensen lenen hun gezicht om op de affiches de boodschap kracht bij te zetten.  De campagne loopt wereldwijd en in ons land wordt de aandacht gevestigd op het belang van de banden. Het gezicht van de campagne in ons land is tennisser Rafael Nadal. In België gaat het om 1.000 locaties waar de affiches te zien zijn en om communicatie via de sociale media”. Touring en de FIA willen iedere verkeersdeelnemer wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheid.  “Iedereen kan bovendien de actie steunen door het manifest voor meer verkeersveiligheid te ondertekenen op www. Fia.com/3500lives”.

 

Ondanks het feit dat steeds meer nieuwe voertuigen worden uitgerust met een systeem dat de chauffeur verwittigt bij een probleem aan de banden, is er blijkbaar toch nog werk aan de winkel, aldus Touring. “We raden voertuigbestuurders aan om de wagen regelmatig te laten controleren en zelf de bandenspanning en slijtage te checken”. Dat kan veel leed en kosten voorkomen, besluit Touring.  

 

-einde persbericht-

 

*gegevens WHO

Verkeerscode: rijden met versleten banden: onmiddellijke inning is 116 euro.

Twitter: #3500lives