Touring verwelkomt de beslissing van het Europees Parlement over de Euro 7 regeling voor de uitstoot van wegvervoer

Touring juicht de recente beslissing toe van de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement met betrekking tot de Euro 7 regelingen om de uitstoot van wegvervoer te verminderen.

Allereerst steunt Touring volledig de voorgestelde uitstootniveaus van de Europese Commissie voor verschillende verontreinigende stoffen, met de nadruk op de vermindering van koolmonoxide- en ammoniakemissies afkomstig van personenauto's.

Bovendien pleit de Commissie Milieu voor de toepassing van de grenswaarden van de Europese Unie op alle voertuigen, inclusief elektrische voertuigen, dit met betrekking tot remdeeltjesemissies en bandenslijtage. De Commissie Milieu heeft ook strengere minimale eisen ingevoerd voor de duurzaamheid van batterijen in auto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

Het rapport stelt ook de oprichting voor van een bijgewerkt paspoort voor voertuigen (Environmental Vehicle Passport - EVP), dat essentiële informatie moet bevatten zoals brandstofverbruik, batterijstatus, emissiegrenzen en de resultaten van periodieke technische inspecties. Daarnaast pleit het rapport voor strengere normen voor de levensduur van voertuigen en emissiereinigingssystemen, evenals de verplichting om boordsystemen te installeren om verschillende metingen te monitoren, waaronder uitlaatemissies en de staat van de batterijen.

Dit uitgebreide rapport, dat als basis moet dienen voor de onderhandelingen van het Parlement met de EU-lidstaten over de uiteindelijke vorm van de wetgeving, staat gepland voor goedkeuring tijdens de plenaire vergadering op 8 en 9 november van het Europees Parlement”. Als deze nieuwe normen worden goedgekeurd, roept Touring de Belgische autoriteiten op om ze toe te passen. “We hopen dat de Belgische regering de door de EU voorgestelde deadlines zal volgen om deze regelingen uit te voeren want die zouden echt bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit en de duurzaamheid van ons milieu”.