Touring: Belgische files dalen voor het eerst. “Toeval of zijn we toch op de goede weg”?

Brussel, 17 juli 2019. Halverwege 2019 blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis dat het aantal uren file op het Belgische wegennet is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2018. In vergelijking met 2017 en de jaren ervoor ging de evolutie evenwel nog in stijgende lijn en vooral de structurele files gingen de hoogte in. Maar 2019 toont een duidelijke daling tegenover 2018. Volgens Touring kan de daling te danken zijn aan de zachte weersomstandigheden in het voorjaar, dat mogelijk gepaard gaat met het begin van een mentaliteitswijziging waarbij men meer kiest voor alternatieven vervoermiddelen.  
 

Wanneer stonden we in de eerste helft van 2019 het langst in de file en waarom?

In Tabel 1 hieronder staat een overzicht van de 10 filetoppers in België tijdens de eerste helft van 2019. In vergelijking met de voorbije jaren zijn er geen grote uitschieters wat betreft filelengte. De oorzaken van lange files dit voorjaar zijn stereotiep voor België.

Files tussen 2015 en 2019: de evolutie en de soorten


Evolutie


Tabel 2 hieronder illustreert hoeveel uren de totale filelengte in België boven een bepaalde waarde geregistreerd werd gedurende de eerste jaarhelften van 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Deze tabel heeft betrekking tot de filelengtes doorheen de volledige dag.

Touring: Uit deze tabel blijkt een duidelijk stijgende trend van de filelengte sinds 2015, maar in 2019 tonen de data een opmerkelijk resultaat: de filelengte is voor het eerst gedaald.


Soorten
 

Volgens Touring moeten we 2 soorten files onderscheiden: structurele en uitzonderlijke files. “Structurele files zijn tussen de 100 km tot en 250 km lang en komen bijna dagelijks terug tijdens de ochtend- en avondspits als gevolg van woon- werkverkeer, verplaatsingen naar school en vrachtverkeer. Enkel tijdens het weekend en op feestdagen wordt de ondergrens van 100 km niet overschreden. De uitzonderlijke files zijn files waarbij de filelengte meer dan 300 km bedraagt. De oorzaken zijn veelal gerelateerd aan het weer, maar ook door onvoorziene omstandigheden zoals ongevallen of wegversperringen of nog op specifieke dagen (vb. uittocht) kunnen deze files voorkomen”.


Wat is de verklaring voor de daling van de files?


Algemene daling
 

Hoewel er nog steeds een duidelijke saturatie van het wegennet merkbaar is, zijn de files voor het eerst in jaren gedaald, aldus Touring. “Zijn we het dan toch stilaan beu om in de rij te staan en trekken we op zoek naar alternatieven om ons te verplaatsen? Het kan, maar de daling is nog te klein om nu al van een modal shift te kunnen spreken. In vergelijking met de voorbije jaren zijn de files immers nog steeds groter”.

Daling tijdens de daluren

Volgens Touring kunnen we toch voorzichtig van een trendbreuk spreken want ook tijdens de daluren zijn de files verminderd, terwijl deze tot vorig jaar stelsematig bleven toenemen. In de tabel hieronder worden de filelengtes tijdens de daluren (tussen 10u en 15u) weergegeven. Ook hier gaan de cijfers dus in dalende lijn en rijst dezelfde vraag: is het toeval, of is er een mentaliteitswijziging aan de gang? De forse stijging vergeleken met 2015 valt echter niet te negeren: het aantal uren structurele file is tijdens de daluren sterk toegenomen, ook al is er in de eerste helft van 2019 een daling te zien.

Tabel 4 hieronder illustreert hoeveel uren de totale filelengte in België boven een bepaalde waarde geregistreerd werd tijdens de daluren (tss 10u en 15u).

Conclusie

Touring: de trend is al enkele jaren duidelijk: het aantal uren file in België nam stelselmatig toe. “Zoals ook vorig jaar al bleek, staan we niet alleen in de spits aan te schuiven maar ook steeds vaker tijdens de daluren. We bleven gespaard van de echt zware files, maar de structurele files werden wel gestaag erger. Het goede nieuws is dat de files dit jaar niet langer zijn geworden en tegenover vorig jaar zijn ze zelfs afgenomen”. Volgens Touring hebben investeringen in de infrastructuur (meer veilige fiestpaden, optimaliseren van knelpunten, spits-en weeftroken) en maatregelen om mensen te overtuigen (initiatieven door bedrijven voor werknemers en nieuwe applicaties voor autodelen) wat vaker te kiezen voor alternatieven daar allicht wat mee te maken. “Zo valt het niet te ontkennen dat meer en meer mensen voor de fiets of de motor kiezen om de files te ontwijken. Dat, samen met een zacht voorjaar, kan de daling verklaren. Zijn we echt op de goede weg of was de eerste helft van 2019 gewoon een toevalstreffer”? De volgende filebarometers zullen het uitwijzen, besluit Touring.
 

- Einde persbericht -
 

Persinfo: Danny Smagghe, tel 0476/542.142

Over Be-Mobile
 

Met zijn expertise in smart mobility ontwikkelt Be-Mobile hoogtechnologische oplossingen voor wegbeheerders, openbaarvervoerbedrijven, navigatiespelers, autofabrikanten en logistieke ondernemingen om voor reizigers het pad te effenen naar een vlottere mobiliteit.

Be-Mobile helpt verkeersbeheerders in hun taak om het verkeer veiliger en vlotter te laten verlopen met de kracht van geconnecteerde voertuigen en reizigers: data uit smartphones of rijdende voertuigen worden binnen het Be-Mobile Connected Car & Traffic Platform gecombineerd met data uit wegkantsensoren, multimodale informatie, parkeerdata en nog veel meer.
 

Over Touring Mobilis


Dankzij zijn strategische verkeerspartner Be-Mobile heeft Touring Mobilis toegang tot verkeersdata van de 3000 kilometer Belgische snelwegen en ook onderliggende wegen. De data zijn afkomstig van meer dan 1 miljoen anonieme voertuigen die om de minuut hun positie doorsturen, onder meer via de Touring Mobilis-applicatie. Samen geven zij een beeld van de verkeerstoestand op alle wegen in België.

De informatie uit dit meetsysteem wordt samengevoegd met de informatie van de correspondenten en wegbeheerders om de beste verkeersinformatie van België aan te leveren aan radiostations, websites en de navigatiesector. Op dit moment gebruiken al meer dan 1 miljoen gebruikers deze verkeersinformatie.