Touring: bijna de helft van chauffeurs gebruikt richtingaanwijzer niet

Uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat bijna de helft van de automobilisten geen richtingaanwijzer gebruikt om van rijstrook te veranderen op de autosnelweg, en dat gemiddeld 4 op de 10 dit niet doet om deze op te rijden of te verlaten. Het is nog erger gesteld bij rotondes: daar gebruikt meer dan de helft de richtingaanwijzer niet om de rotonde te verlaten, hoewel dit al sedert 2004 verplicht is. “Dat is niet alleen zeer vervelend voor de andere weggebruikers maar kan ook de verkeersveiligheid in het gedrang brengen wanneer het niet duidelijk is wat de bestuurder zal doen, op zijn rijstrook blijven of niet”.

Touring is gaan postvatten op een aantal bruggen over de autosnelwegen E40, E17, E19 en de Brusselse ring. Op een tijdspanne van een half uur werden alle voertuigen geteld die van rijstrook wisselden.

Vaststellingen

De waarnemingen zijn ontnuchterend, aldus Touring. “We hebben bij wijze van steekproef ook een aantal chauffeurs gevolgd en blijkbaar zijn er die pertinent hun richtingaanwijzer niet gebruiken en dit in verschillende omstandigheden. De meest frappante gevallen doen zich voor aan de opritten van autosnelwegen, vooral wanneer men weinig of niet moet afremmen alvorens de oprit links of rechts op te rijden.

Image
vaststellingen

 

“We hebben ook een steekproef gedaan op een paar rotondes en daar blijkt bijna 6 op de 10 chauffeurs niet te ‘pinken’ om de rotonde te verlaten, hetgeen zeer vervelend is voor wie staat te wachten om de rotonde op te rijden. Maar het is ook gevaarlijk voor fietsers en voetgangers op de rotonde”.

Waarom

Volgens Touring zijn er mensen die gewoon nonchalant zijn; andere zijn dan weer verstrooid, aan het bellen in de wagen, of vinden het waarschijnlijk niet zo’n zware fout*. Daarnaast zijn er ook waarschijnlijk die het verkeersreglement gewoon niet kennen, aldus Touring.

“Maar dit fenomeen is in geen geval goed te praten omdat het gewoon niet ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Automobilisten die geen richtingaanwijzer gebruiken blijken een van de belangrijkste bronnen van ergernis te zijn voor de andere weggebruikers”.

Touring begrijpt wel dat dergelijke overtredingen niet vaak worden beboet door de verkeerspolitie, maar omdat het een belangrijk punt van ergernis is, zou de politie er toch meer aandacht voor moeten hebben. Touring dringt daarbij vooral aan op gepaste sensibiliseringscampagnes zoals dit langs de autowegen in Nederland gebeurt met grote borden die de bestuurders oproepen tot het correct gebruik van de richtingaanwijzers en oproepen tot respect van de ene groep weggebruikers tot de andere.