Touring: Brusselse wegenwerken doen verkeer in de soep draaien

Brussel, 11 juli 2017. Wie de laatste dagen de stad tracht te bereiken via de Wetstraat is eraan voor de moeite, zegt mobiliteitsorganisatie Touring. “Nog tot het einde van de zomer zijn twee rijstroken afgesloten voor werken en lopen de wachttijden vanaf het Schumanplein op tot meer dan een uur en dit voor ocharme anderhalve kilometer. Het is slechts één van de talloze wegenwerven in het Brussels Gewest die in de zomer (en ook daarbuiten) het verkeer volledig in de soep laten draaien”. Touring vraagt een betere afstemming van de werken, maar ook een sneller verloop en flankerende maatregelen om de verkeersafwikkeling te bevorderen.

 Dat er werken moeten gebeuren, daar is Touring het uiteraard mee eens. “Dat er zo weinig afstemming is met andere wegenwerven en dat er geen flankerende maatregelen worden genomen, is een andere zaak. Zo zijn tal van wegenwerken overlappend en worden verschillende verbindingswegen tegelijkertijd onder handen genomen. Dat zorgt ervoor dat er op den duur weinig alternatieven over blijven voor het in- en uitgaand verkeer”.

“Immers: het schrappen van de 2 rijstroken op de Wetstraat loopt tegelijkertijd met het sluiten voor wegenwerken van de Kruidtuinlaan, de Ninoofsepoort, de vier Reyerstunnels en de Elsensesteenweg en het halveren van de capaciteit in de Hallepoorttunnel, de Generaal Jacqueslaan, de Franklin Rooseveltlaan, de Tentoonstellingslaan en de Woluwelaan”.

Dan spreken we nog niet eens van de vele wegenwerken door de 19 lokale besturen, wegenwerken die al helemaal niet afgestemd zijn met de werken door het gewest op de hoofdwegen, zegt Touring.

Touring klaagt ook het feit aan dat het uitvoeren van wegenwerken in Brussel zoveel meer tijd in beslag neemt dan in de andere gewesten. “Dat komt gewoon door het feit dat de Brusselse overheid de aannemers geen 24u op 24 laat werken en ook niet tijdens het weekend en dit om financiële redenen. Dat de werken daardoor dubbel zolang duren en dus ook de daarmee gepaarde gaande files nog veel meer kosten aan de maatschappij, schijnt men te vergeten”. 

Touring vraagt om bij grote wegenwerken flankerende maatregelen te nemen zoals het doven of her-afstellen van de verkeerslichten of het voorzien van verkeersagenten om de verkeersafwikkeling te bevorderen.

“Maar er zal ook een betere synchronisatie moeten zijn tussen de werken onderling en tussen deze van het Gewest en de 19 gemeenten. En voor bepaalde werven moet men kijken in welke mate er continu kan worden gewerkt, zodat de hinder minder lang duurt”.

“Binnen een paar jaar wordt de belangrijke Leopold II tunnel gerenoveerd. Dat wordt moeilijk aangezien de bovengrondse capaciteit voor het verkeer langs dat traject stelselmatig werd verminderd”. Daarom stellen we voor om een tijdelijke brug te voorzien, zoals enkele jaren geleden in Antwerpen werd gedaan of anders moet de volledige capaciteit bovengronds worden beschikbaar gesteld, inclusief de busbanen, besluit Touring.