Touring : helft straatnaambordjes verdwenen

"Nagenoeg de helft van onze straten en wegen hebben geen straatnaambord meer. Een groot deel is gewoon onleesbaar of stuk. Dit probleem doet zich voor op het hele grondgebied, of het nu gaat om gewestwegen of wegen die door gemeenten en steden worden beheerd”. Tot deze conclusies komt mobiliteitsorganisatie Touring, die een steekproef uitvoerde op meer dan 50 locaties.

Het verschijnsel is zeker niet nieuw en het aantal opmerkingen die onze infodienst daarover binnenkrijgt stijgt jaar na jaar, aldus Touring. “Terwijl het in 2017 om 255 meldingen ging liep dit vorig jaar op tot 301. Volgens de organisatie heeft alles te maken met de onder-investering in onze infrastructuur. De toestand van de lokale wegen is niet echt schitterend en bijgevolg ook de neveninfrastructuur zoals naambordjes. Veel heeft uiteraard te maken met de beperkte budgettaire middelen van de lokale besturen, die trouwens ook verantwoordelijk zijn voor de naamaanduidingen op gewestwegen op hun grondgebied. Men ziet een duidelijk gebrek aan onderhoud en vervanging van borden die stuk zijn of onleesbaar zijn geworden. Anderzijds is het zo dat door de vele nieuwbouwprojecten waarvoor oudere gebouwen worden gesloopt, ook de bordjes verdwijnen en nadien niet worden teruggeplaatst. Nochtans zijn de gemeenten en steden volgens de gemeentewet verplicht op passende plaatsen straatnaamborden aan te brengen die duidelijk zichtbaar, gemakkelijk te vinden en goed leesbaar zijn vanuit alle mogelijke verkeerssituaties”

Volgens Touring is dit geen gezonde situatie. “Men kan en mag er niet van uitgaan dat deze naambordjes nutteloos zouden zijn omdat iedereen zogezegd toch een navigatiesysteem zou hebben. Niets is minder waar. Bovendien zijn de aanduidingen van straatnamen niet alleen van belang voor weggebruikers die niet over een gps beschikken, maar zeker voor fietsers en voetgangers. Het blijft een belangrijk controlemiddel bij verplaatsingen. Ook de hulpdiensten onderlijnen dit, zegt Touring. Ambulanciers rekenen hierop om een adres snel te kunnen terugvinden bij een interventie of gewoon om wat de gps zegt te laten confirmeren door de signalisatie op het terrein. Kostbare minuten kunnen ongetwijfeld worden gewonnen mits een duidelijke en goed zichtbare aanduiding.

Touring dringt erop aan dat de pas geïnstalleerde gemeentebesturen  meer aandacht zouden hebben voor dit probleem. Het is niet voldoende om nu een evaluatie te maken en de tekortkomingen te verbeteren door een inhaalbeweging. Het blijft nadien even noodzakelijk om in een onderhoudsprogramma dat vast ligt ook de straatnaamborden op te nemen en structureel te onderhouden, besluit de organisatie.

-einde persbericht-