Touring: herinrichten van wegen verdient meer overleg

Touring verwacht de eerstkomende weken en tijdens de zomermaanden juli en augustus geen grote verkeersproblemen. “Het is dus logisch dat een voorlopige herinrichting van straten en pleinen meer ruimte geeft aan fietsers en voetgangers, zoals bijvoorbeeld aangekondigd door de Brusselse overheid.” Maar Touring klaagt vooral het gebrek aan overleg aan en aanvaardt niet dat bepaalde van deze ingrepen definitief zouden worden, zonder voorafgaande evaluatie of impactmeting op de verkeerscirculatie.

 

Touring begrijpt niet dat de Regionale Commissie voor Mobiliteit van het Brussels Gewest pas om advies wordt gevraagd nadat alles blijkbaar al beslist is. “Inderdaad, de beslissing van de Brusselse Minister voor Mobiliteit om de Leopold II-tunnel gedurende vier maanden te sluiten en voor het schrappen van rijstroken op een groot aantal invalswegen, zal grote gevolgen hebben op de verkeersafwikkeling.” De organisatie begrijpt dat er tijdelijk meer ruimte gegeven wordt aan voetgangers en fietsers, aangezien veel mensen het openbaar vervoer nog willen vermijden, “maar deze maatregelen moeten dan ook tijdelijk blijven”. “Ze moeten bijtijds geëvalueerd en desnoods bijgestuurd worden in functie van de verkeersdoorstroming, bijvoorbeeld wanneer er files ontstaan waar er voordien geen waren. We moeten absoluut een diepe economische crisis vermijden, niet in het minst bij de handelaars en horeca-uitbaters. Iedereen moet zich dus makkelijk kunnen verplaatsen naar winkels en handelszaken, maar ook naar het werk of naar het ziekenhuis, en dit op de manier en met het voertuig van zijn of haar keuze.” Touring pleit ervoor dat enkel commerciële assen, straten of pleinen in aanmerking komen voor een voorlopige herinrichting ten gunste van voetgangers en fietsers.

 

Daarom gaat Touring niet akkoord met het verbieden van alle auto’s op bepaalde wegen, zoals het Terkamerenbos in Brussel, waar er helemaal geen handelszaken zijn. “Maar ook andere steden, zoals Brugge, kondigen dergelijke maatregelen aan. We moeten tijdens deze crisis waken over de veiligheid van iedereen. Daarom dienen ziekenhuizen absoluut bereikbaar te blijven en moeten ook de hulpdiensten snel ter plaatse geraken (zoals de Brusselse Europaklinieken aan het Terkamerenbos). Dat doet men niet door volledige zones verkeersvrij te maken en in bepaalde straten files te creëren waar er voordien geen stonden. Er moet een gelijke verdeling komen van de ruimte, en geen radicale vervanging van de auto door fietsers en voetgangers. Samen delen we de weg. Niet alles is bereikbaar of doenbaar met de fiets of te voet. Sommigen kunnen zich immers enkel verplaatsen met de auto, die ook het meest geschikt is voor het bewaren van de fysieke afstand en daarom aangeraden wordt door de federale overheid.”

 

“Deze crisis mag niet misbruikt worden om bepaalde, radicale beslissingen te nemen die een grote invloed hebben op de mobiliteit, en dit zonder enig overleg en zonder voorafgaande impactmeting. Dus: niet alles enkel voor de auto, maar ook niet alles enkel voor zwakke weggebruikers.”

 

-einde persbericht-

 

Tijdens de versoepeling van de maatregelen blijft Touring zijn diensten garanderen voor alle weggebruikers, zowel voor fietsers als voor voertuigbestuurders.

Touring is goed voorbereid om bij de versoepeling van de maatregelen zijn diensten te blijven aanbieden. De wegenwachters hebben universele reservewielen mee, we hebben onze mobiele refuelsystemen (als iemand de verkeerde brandstof getankt heeft) en onze elektrische boosters om de mobiliteit te waarborgen voor elektrische voertuigen. Voor lekke banden is er een herstelkit voorzien en indien herstelling niet mogelijk is, installeert de wegenwachter een reservewiel. Voor defecte batterijen wordt de stock regelmatig aangevuld, zodat de batterij indien nodig meteen ter plaatse vervangen kan worden.

Ook onze teams van Touring Glass blijven doorwerken met een mobiele dienst voor het herstellen van glasschade of het vervangen van ruiten.

Dit alles zorgt ervoor dat meer dan 90% van de pechvogels hun mobiliteit ter plaatse terugkrijgen.

Tenslotte verlengt Touring zijn gratis pechverhelping voor alle zorgverstrekkers, politie, brandweer en militairen, en dit voor hun traject van en naar het werk.