Touring: hulp nodig voor consument die vanaf 1 januari Brussel niet meer in mag met Euro-4 diesel.

Brussel, 30 november 2021. Vanaf 1 januari mogen dieselwagens met Euro-4 norm de lage emissie zone (LEZ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet meer in. 35.000 Brusselse gezinnen worden hierdoor getroffen en ook zowat 560.000 autobezitters uit de andere gewesten kunnen de hoofdstad niet meer binnen, op straffe van een waanzinnig hoge boete van 350 euro. Nu de koopkracht van velen, en dus zeker ook van een in hoge mate verarmde Brusselse bevolking sterk onder druk staat, kunnen weinigen zich op dit ogenblik nog  een ander voertuig aanschaffen, aldus Touring. Daarom vraagt de organisatie aan de Brusselse regering om met spoed na te denken over de manier waarop zij tegemoet zal komen aan eigenaars van deze voertuigen.

Touring onderschrijft het principe van de lage-emissiezone. Een recente studie toont overigens aan dat het systeem van de euronormen werkt: recentere voertuigen zijn daadwerkelijk schoner. Maar het bannen van de Euro-4 diesels komt volgens Touring op een bijzonder ongelukkig moment. Corona maakt inkopen doen merkelijk duurder, en ook de energie- en brandstofprijzen zijn torenhoog. Om enig soelaas te bieden, heeft Touring de Brusselse regering voorgesteld om chauffeurs die nog met een Euro-4 dieselvoertuig rijden, pas te beboeten vanaf 2023. Zo wordt extra ruimte gecreëerd om een ander voertuig te vinden binnen de mogelijkheden van het huishoudelijk budget of krijgen burgers wat meer tijd om hun mobiliteitsnoden en –gewoontes te herorganiseren. Omdat de Brusselse regering echter geen oor heeft voor onze oproep, nodigen wij hen uit om zelf met antwoorden op deze problematiek te komen.

 “Een Euro-4 diesel wordt volgend jaar onbruikbaar en virtueel waardeloos en dat is niet alles: door de onbeschikbaarheid van heel wat nieuwe auto’s (omwille van productie- en toeleveringsproblemen door de coronacrisis) is de druk op de tweedehandsmarkt toegenomen en zijn de prijzen van tweedehandswagens merkbaar gestegen. Je verliest dus twee keer: je oude auto raak je aan de straatstenen niet kwijt, en de jongere occasie die je zoekt, is onvindbaar of onbetaalbaar.  Het risico bestaat ook dat een Euro-4 diesel vaker wordt vervangen door een Euro-4, Euro-3 of zelfs Euro-2 benzinewagen die wel nog vrij mag circuleren. En laat die benzinewagens nu net auto’s zijn die het op vlak van CO2-uitstoot en klimaatimpact ontegensprekelijk minder goed doen dan een Euro-4 dieselwagen. Dat wordt dus contraproductief, ook op milieuvlak”.

“Naast het tegemoet komen aan de autobezitters die hun voertuig willen vervangen, dient Brussel onverkort en meer te investeren in valabele en betrouwbare alternatieven zoals autodeelsystemen. Met een antwoord dat de getroffen Brusselaars en pendelaars dan maar de fiets of het openbaar vervoer moeten gebruiken, nemen wij geen genoegen. Dat is gewoonweg geen oplossing voor iedereen”, besluit Touring. De organisatie doet een beroep op het gezond verstand en het initiatief van de Brusselse overheid in het aanreiken van een volwaardige oplossing betreffende de problematiek die Touring aankaart en die niet enkel milieuzorg betreft, maar ook koopkracht.