Touring vraagt dat alle rijstroken op lambermontlaan beschikbaar blijven

Brussel, 4 september 2023. Vorige maand werd het openbaar onderzoek afgerond om het voorlopige fietspad op de Brusselse Lambermontlaan, dat werd aangelegd tijdens de Coronacrisis, definitief te maken. Daarvoor moet er stad uitwaarts een rijstrook verdwijnen.

Nochtans heeft de voorlopige opstelling aangetoond dat de verliestijden en de files serieus zijn toegenomen. En dus niet zogezegd verdampen bij het verminderen van de wegcapaciteit, zoals sommige experts voorspelden. Weggebruikers stappen niet massaal over naar het openbaar vervoer of naar de fiets of andere alternatieven, wanneer er minder ruimte wordt vrijgehouden voor de auto.

Dat heeft men ook goed kunnen vaststellen op de Brusselse Keizer Karellaan, waar hetzelfde principe werd toegepast: een rijstrook minder voor de aanleg van een fietspad. Intussen is men daar tot het inzicht gekomen dat dit ellenlange files en verliestijden meebracht (die niet verminderen na verloop van tijd, zoals experts beweerden). Dat fietspad is daar intussen verdwenen en de rijstrook werd opnieuw beschikbaar gesteld.

Voor wat de Lambermontlaan betreft speelt er nog een ander argument, volgens Touring: de langdurige en hinderlijke werken op het viaduct van Vilvoorde, en op de Brusselse Ring in het algemeen, zal meer Brusselaars en pendelaars doen kiezen voor deze uitvalsweg naar de Ring en naar de A12 om het viaduct te vermijden. Meer chauffeurs zullen de stad doorkruisen omdat ze niet anders kunnen.

Het is volgens Touring belangrijk dat hoofdwegen en zeker invals- en uitvalswegen van en naar het Brussels Gewest, hun volle capaciteit kunnen behouden, zolang er elders grote werken worden uitgevoerd.

Touring ziet hierin eens te meer het falen van overleg tussen de gewesten onderling om werken op mekaar af te stemmen zodat de hinder wordt beperkt. Ieder werkt op zijn eigen kleine eiland. Brussel wil wel de optimalisering van de Brusselse Ring, op Vlaams grondgebied, tegenhouden, maar duldt blijkbaar geen inspraak van andere gewesten op haar voortdurende ijver om de capaciteit op hoofdwegen voor auto’s te verminderen. Hoewel hier niet alleen Brusselse inwoners worden meer geconfronteerd, maar ook pendelaars uit die andere gewesten, bezoekers en toeristen.