Touring reisbijstand: 20% meer oproepen dan vorig jaar

Na een maand zomervakantie ziet reisbijstandsorganisatie Touring het aantal oproepen voor medische en technische bijstand vanuit het buitenland stijgen met 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar golden nog tal van coronarestricties en werd er veel minder internationaal gereisd. De cijfers van dit jaar liggen wel nog altijd 12% lager dan tijdens het laatste ‘normale’ jaar 2019. “Ook het aantal interventies stijgt met 29% ten opzichte van 2021 (7% minder dan in 2019). Het aantal medische dossiers steeg dit jaar, naar 1.192 (+37% tegenover vorig jaar) en het aantal technische naar 4.969 (+28% ten opzichte van vorig jaar). Het is volgens Touring een nieuwe indicatie dat de reislust dit jaar dus al fors is toegenomen. Al zal de reissector nog een paar jaren nodig hebben om uit het diepe dal van de coronacrisis te geraken. Touring verwacht voor de komende periode nog een felle stijging van het aantal tussenkomsten vergeleken met de voorbije twee jaar.   

“Voor het binnenland zien we tijdens deze maand het aantal oproepen voor pech oplopen tot 50.413 in totaal. Dat leert dat er toch nog heel wat mensen zijn die een vakantie in eigen land verkozen hebben omwille van de economische crisis, de problemen die gesignaleerd werden bij sommige luchthavens en de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne”

Image
Aantal maand juli buitenland

 

Touring: de medische dossiers hadden zoals wel vaker deels te maken met niet altijd ideale hygiënische omstandigheden.Vakantiegangers eten en drinken zaken die sneller bederven omwille van de grote hitte dit jaar in het zuiden. Gezondheidsproblemen tijdens een vakantie in het buitenland zijn vaak ook te wijten aan vermoeidheid en vakantiestress en aan de overgang naar een warmer klimaat. De manier waarop men reist en logeert speelt ook een rol. Ook een bron van medische problemen: een aantal vakantiegangers zet zich plots aan het (intensief) sporten, zonder goed getraind te zijn of zonder rekening te houden met de hitte, met alle gevolgen van dien.

Daarnaast telden we ook wat cardiologische problemen en gevolgen van zonneslag door de grote hitte en (auto)-ongevallen met gewonden. Ongevallen schuilen vaak in een klein hoekje: denken we maar aan een verkeerd aflopende valpartij aan het zwembad.

De meeste medische oproepen en interventies kwamen uit Frankrijk Spanje, Italië, Turkije en Nederland.

De technische oproepen voor autopannes stegen ook. Zoals we al konden leren uit de jongste vakantiebarometer van Touring, kozen dit jaar veel meer mensen voor een autovakantie in een van de buurlanden, onder meer omwille van de gekende luchthavenproblemen. Bovendien beschouwen ze de auto nog als corona-veilig verplaatsingsmiddel waarmee men flexibel kan omspringen en snel ergens kan weg geraken indien nodig.   Door de hitte in het zuiden hadden pannes te maken met batterijproblemen, kapotte banden ( in veel nieuwe voertuigen is vaak geen reservewiel meer aanwezig), problemen met de remmen en met het koelsysteem door een oververhitte motor. De meeste technische oproepen kwamen uit Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje en Duitsland.

Touring roept de vakantiegangers op om hun voorzorgen te nemen zowel lichamelijk als voor het voertuig: de hoge temperaturen in het zuiden van Europa kunnen immers voor heel wat narigheid zorgen.