Smartphonegebruikers nieuwe nr.1 bij ergernissen in het verkeer

Smartphonegebruikers voeren met 56% de top 10 aan van de ergernissen in het verkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring bij 1.100 weggebruikers. “Op de tweede plaats zien we ‘het niet gebruiken van de richtingaanwijzer’ en op de derde plaats ‘onaangepaste snelheid’ (te snel / te traag)”. Touring schrikt niet echt van deze resultaten, “aangezien dit opmerkingen zijn die we zeer regelmatig doorkrijgen van onze leden”. “Agressief rijgedrag zakt verder weg in de ranking en dat kan twee redenen hebben: ofwel wordt er meer op gecontroleerd door de verkeerspolitie, wat we al langer vragen, ofwel voelen autobestuurders zich gecontroleerd door het toenemend aantal webcamgebruikers en de angst om op de sociale media te belanden met onverantwoord gedrag”.

Ergenissen aangeduid in enquete

 

Gedrag

%

smartphonegebruikers 56
richtingaanwijzer niet gebruiken 51
onaangepaste snelheid 50
middenvakrijders 39
agressief/roekeloos rijgedrag  35
de weg afsnijden (bij uitrit bijv.) 21
bumperkleven 19
blokkeren van een kruispunt bij rood licht 16
parkeren in dubbele file 11
door het rode licht rijden 4

Dat het gebruik van de smartphone andere weggebruikers irriteert hoeft niet te verwonderen, aldus Touring. “Het is een fenomeen dat toeneemt en de verleiding om te tokkelen op de vele mogelijke applicaties is voor velen blijkbaar te sterk. Niet handenvrij bellen is een overtreding van tweede graad waarvoor men een boete krijgt van 116 euro bij onmiddellijke inning. Het valt op dat het aantal uitgeschreven boetes ieder jaar licht daalt, zeker wanneer men het massale misbruik vaststelt. In 2018 werden 98.784 boetes uitgedeeld, of 1.625 minder dan het jaar daarvoor*. Dat het nodig is om dit verder op te volgen blijkt uit het feit dat bij niet handenvrij smartphonegebruik de kans op een ongeval 23 keer hoger ligt**. Men brengt er niet alleen zichzelf mee in gevaar, maar ook andere weggebruikers. Daarnaast veroorzaken gsm-ende chauffeurs echt wel hinder door onverwacht te vertragen of van de rijstrook af te wijken en doen ze ettelijke seconden verloren gaan aan een verkeerslicht wanneer dat op groen springt”. We krijgen dan de smartphonefiles, zegt Touring.

“Voor de rest tonen de resultaten aan dat trajectcontroles zeker nuttig zijn, vooral op risicowegen om onaangepaste snelheid aan te pakken. En het niet gebruiken van de richtingaanwijzer blijft een belangrijke ergernisbron”. Meer controle op geselecteerde plaatsen en sensibilisering kunnen hier een beetje aan verhelpen, maar ook de rijscholen hebben hierin een rol te vervullen, zegt Touring. “Tenslotte verdient het ‘middenvakrijden’ ook enige aandacht. Overtreders worden sinds enkele maanden beboet met 116 euro bij onmiddellijke inning, maar het is moeilijk om te controleren aangezien het verschilt naargelang de situatie op dat betrokken wegsegment.  Dat het vervelend en gevaarlijk is omdat het tot meer inhaalbewegingen noopt is wel een feit, besluit Touring.

- Einde persbericht -

*cijfers federale en lokale politie

Aantal boetes GSM misruik aan het stuur

 
jaar aantal
2015 108.848
2016 108.714
2017 100.409
2018 98.784

**onderzoek VIAS