Touring : er staan te veel nutteloze STOP-borden

“bijna 7 op 10 chauffeurs stoppen niet aan STOP-bord”

Uit een nieuwe steekproef van mobiliteitsorganisatie Touring op het terrein, blijkt dat op bepaalde punten tot 69% van de voertuigbestuurders niet stopt voor een STOP- verkeersbord. Volgens Touring komt dat grotendeels door het feit dat heel wat van die borden op nutteloze plaatsen staan. “Daar werkt men veel beter met een gevarendriehoek. Een evaluatie in het oerwoud van verkeersborden dringt zich op, aangezien onduidelijkheid een negatieve invloed heeft op verkeersveiligheid. Chauffeurs vragen zich af waarom er op deze plaats een STOP staat en een straat verder een gevarendriehoek ook al gaat het om een identieke situatie”.

Touring: Maandelijks krijgen wij op onze infodienst meldingen binnen over verkeersborden en verkeerssignalisatie. “Meer dan 50% daarvan gaat over borden op plaatsen waarvan mensen vinden dat deze daar niet thuishoren of erger nog verwarring scheppen. En dat is ook het geval met een aantal STOP-tekens, die beter door een gevarendriehoek of voorrangsteken zouden worden vervangen. Het verschil is natuurlijk dat je bij een STOP-bord altijd moet stoppen alvorens de hoofdweg op te rijden, terwijl je bij een gevarendriehoek enkel voorrang moet verlenen. Het traag doorrijden aan een overzichtelijk kruispunt, als er geen ander verkeer aankomt, is niet strafbaar in dit geval. Bij een STOP wel. Het gaat om een overtreding van tweede graad met een boete van 116 euro onmiddellijke inning”.

Om één en ander op het terrein te checken heeft Touring op verschillende plaatsen steekproeven uitgevoerd. “Er werden telkens 100 voertuigen gecontroleerd op het feit of ze al dan niet daadwerkelijk stopten aan een STOP-bord. We kunnen makkelijk stellen dat gemiddeld 30 tot 40% (afhankelijk van de locatie) voertuigbestuurders het verkeersreglement respecteerden. De anderen reden, al dan niet voorzichtig, gewoon door. Het gaat helemaal niet alleen om automobilisten, ook om vrachtwagenbestuurders, motorrijders en openbaar vervoer. Uiteraard brengt dit in een aantal gevallen gevaarlijke situaties mee. Bovendien kruist er soms een fietspad de STOP en dan is het extra voorzichtig geblazen want ook fietsers hebben hier uiteraard voorrang.”

Volgens Touring staan een aantal van deze borden er eerder nutteloos bij en nodigt de situatie niet echt uit om eerst te stoppen, alvorens de weg te vervolgen. “Dat heeft men vooral bij kruispunten die overzichtelijk zijn en waarbij men een goed zicht heeft op de voertuigen die uit de andere richtingen komen. Uiteraard is men dan minder geneigd om te stoppen en weer op te trekken, maar gaat men eerder wat vertragen en dan gewoon doorrijden”. Dat kan perfect als de weg vrij is, zegt Touring. “Vandaar dat men op die plekken beter een gevarendriehoek of een voorrangsteken plaatst”.

Touring wil de weggebruiker wel wijzen op de gevaren van het niet respecteren van een STOP-teken. “Maar anderzijds vragen we ook aan de gewestelijke en lokale overheden, die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van de borden, om de situaties te evalueren en enige uniformiteit aan te brengen.  Best is om een versnelde doorvoering van een vereenvoudiging en een oordeelkundig gebruik van STOP-tekens op poten te zetten, zodat men de voertuigbestuurder geen nutteloze dwangmaatregel oplegt”.

 

*Signalisatieborden:

B5. Stoppen en voorrang verlenen

B1. Voorrang verlenen