Touring: stadstol zal Brussel nog meer isoleren van Vlaanderen en Wallonië en discrimineert de pendelaar

Brussel, 19 oktober 2020. “De Brusselse overheid houdt vast aan het idee om een Middeleeuwse stadstol in te voeren”. Touring kan geen begrip opbrengen voor deze unilaterale beslissing in een land in crisis, waar alle aandacht moet gaan naar de economische en sociale relance. “Bovendien bewijst de Londense stadstol dat het effect slechts tijdelijk is en dat na 8 tot 10 jaar de files terug waren en dat de doorstromingssnelheid met 11% was gedaald. Daarom stellen wij een herziening voor van het volledig fiscale plaatje van automobiliteit waarbij men komt tot een uniform systeem voor het hele land, zonder dat de factuur verhoogt voor de voertuigbestuurder, die nu al jaarlijks niet minder dan 21 miljard euro bijdraagt aan de overheid”.  

Touring pleit voor een hervorming van het fiscale systeem dat aanvaardbaar is voor alle weggebruikers die zich moeten verplaatsen. “Daarom vragen wij voor een gelijke behandeling in de drie gewesten. Dat kan op basis van een intelligente kilometerheffing waarbij andere taksen worden afgeschaft zodat er een verschuiving ontstaat en geen stijging van de factuur voor de eindgebruiker. Daarom moet men ook de accijnzen op de brandstof in rekening brengen”. Deze kilometerheffing moet dan volledig terug worden geïnvesteerd in infrastructuur voor ALLE verplaatsingsvormen en in duurzame mobiliteit en dit over het hele grondgebied, zegt Touring. “Dan weten weggebruikers tenminste waarvoor ze moeten betalen. We begrijpen niet dat Brussel op eigen houtje handelt, zonder rekening te houden met de andere gewesten en zo een mes op de keel politiek voert tegen de automobilist en de pendelaar. De alternatieven zijn helemaal niet toereikend om dit op te vangen”.

Touring: de wil van het Brussels Gewest toont nogmaals de groeiende kloof aan tussen de verschillende gewesten niet alleen in termen van mobiliteit, maar ook op sociaal economische thema’s. “Met een stadstol of congestietaks zullen alleen zij die het zich kunnen permitteren zich nog vrij kunnen verplaatsen of naar het werk pendelen met de auto. Dat terwijl we de koopkracht juist moeten versterken in plaats van de consument op te zadelen met een bijkomende platte belasting”. Touring stelt zich de vraag of Brussel nog wel bereid is om de pendelaars, die bijdragen aan de economische ontwikkelingen te ontvangen, gezien de veelheid aan anti-auto maatregelen “ En laten we ook niet de vrijetijds- en culturele verplaatsingen vergeten die een verplaatsing van of naar Brussel vereisen. Heeft Brussel geen nood aan het laten heropleven van het toerisme en het zakenleven? En wat met de buitenlandse bezoekers?”

“In de huidige economische context is het onverantwoord om de weggebruiker te bestraffen met een bijkomende belasting. De multimodale evolutie die aan de gang is, kan niet worden gebruikt om bepaalde verplaatsingsmodi te gaan extra belasten.”

“De weggebruikers werden de laatste jaren al genoeg negatief benaderd door de Brusselse overheid”. Een bijkomende taks, die alleen nog meer verdeeldheid zal zaaien, kunnen we echt wel missen, aldus Touring.