Touring steunt optimalisering Brusselse Ring

Touring steunt volop de plannen van de Vlaamse overheid ivm de optimalisering van de Brusselse Ring, inclusief de verbreding die op sommige plaatsen nodig is. Bovendien voorzien de plannen in een grondige uitbouw van de infrastructuur voor alternatieve verplaatsingen zoals de aanleg van uitgebreide fietsroutes en bijkomend openbaar vervoer.

De verbreding is noodzakelijk om het sluipverkeer uit de omliggende wijken te houden. Beide investeringen zijn even belangrijk. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit meer verkeer zal aantrekken.

Het steeds meer reduceren van de capaciteit voor gemotoriseerd verkeer leidt tot files en verliestijden op omliggende wegen. Een goed voorbeeld daarvan is de Keizer Karellaan, waar, door het wegnemen van een rijstrook richting Brussel, er nu de hele dag een file staat, daar waar dit voordien slechts tijdens de spitsuren was. Bovendien stellen we veel meer verkeer vast in de omliggende straten.

Men bereikt dus het omgekeerde van wat men wil, met name leefbare wijken. De Brusselse overheid betrekt Vlaanderen evenmin bij grote projecten die een enorme impact hebben op stadsbezoekers en pendelaars, zoals de ombouw van de E40 en de A12 en het traject Hermann Debroux tot stadsboulevards. De Ring Noord ligt in Vlaanderen en is dus een Vlaamse bevoegdheid.

Overleg tussen de gewesten is meer dan ooit noodzakelijk, zeker als het over mobiliteit gaat, maar dan moet het van beide zijden komen.