Touring: vanaf morgen reddingstrook vrijlaten op autosnelweg

Brussel, 30 september 2020. “Vanaf morgen is men verplicht om, bij vertraagd verkeer of filevorming, een reddingstrook* vrij te houden voor de hulpdiensten op wegen met minstens twee rijstroken in elke richting**”. Dat is de ruimte die men altijd en op voorhand moet vrijlaten zodat hulpdiensten snel doorheen de file geraken, aldus mobiliteitsorganisatie Touring. “Er zal allicht wat tijd over gaan vooraleer de voertuigbestuurders aan deze maatregel gewoon raken. Het is dus belangrijk om vanuit de overheid daarrond te informeren en te sensibiliseren”.

“Tot voor kort was het zo dat, wanneer er een voertuig van de hulpdiensten, met geactiveerde sirene en zwaailichten, in aantocht was, men allerhande manoeuvres deed om een doorgang vrij te maken”. Het ging dus alle richtingen uit, met het gevolg dat het vaak tot een nog moeilijker situatie leidde, legt Touring uit. “Het staat ook niet goed omschreven in de verkeerscode, die gewoon meldt dat men een doorgang moet vrijmaken van zodra men sirenes hoort. Hoe dat moet gebeuren staat er niet bij. Hulpdiensten maken dan maar vaak gebruik van de pechstrook, maar daar zijn er ook obstakels en er is niet overal een pechstrook langs onze wegen”.  

Touring: Vanaf morgen veranderen de spelregels en is het zo dat men altijd, dus ook wanneer er geen hulpdienst-voertuig nadert, sowieso een ruimte moet vrijhouden van zodra het verkeer vastloopt. “Dat betekent dat chauffeurs die op de linkerrijstrook staan zoveel mogelijk naar links moeten rijden en de anderen zoveel mogelijk naar rechts. Op die manier ontstaat er steeds een vrije doorgang voor het geval de hulpdiensten door moeten. Bij een weg met twee rijstroken in elke richting is dat tussen de linker- en de rechterrijstrook en bij drie rijstroken in elke richting is dat tussen de linker- en de midden-rijstrook. Dat nu al succesvol toegepast in enkele Europese landen zoals Duitsland. Voorwaarde is natuurlijk dat iedereen dit doet, want van zodra er ook maar 1 voertuig niet uitwijkt, blijft de reddingstrook ijdele hoop”.

“Ondanks de infocampagnes die de overheden reeds hebben gevoerd, zijn er waarschijnlijk nog veel weggebruikers die niet op de hoogte zijn van dit nieuwe reglement. Touring vraagt ook dat de overheid de situatie op de weg nauwkeurig opvolgt en evalueert, want er zijn misschien wegen waar het vrijhouden van een reddingstrook gewoon niet kan omdat ze niet breed genoeg zijn. “Het blijft de vraag wat daar dan moet gebeuren. Sensibiliseren is in elk geval nodig, eventueel met signalisatie op de rijweg of op borden, zeker op de plaatsen waar er dagelijks structurele files staan. Belangrijk daarbij is dat ook in het buitenland wordt geïnformeerd over de maatregel, aangezien België een transitland is, waar zeer veel buitenlands verkeer door moet”. Die informatie kan mogelijks verlopen via de buitenlandse mobiliteitsorganisaties die hun leden dan op de hoogte stellen, besluit Touring.   

*in principe mag men geen gebruik maken van de pechstrook om uit te wijken, maar dat staat niet met zoveel woorden in het nieuwe reglement en vaak doet men dat nu al. Nood breekt hier dus wet. De busstrook of een gesloten spitsstrook mogen hiervoor niet gebruikt worden. Motorrijders mogen wel over de reddingstrook rijden om door de file te geraken.

**op alle andere wegen, blijft het vroegere principe gelden: ruimte vrijmaken van zodra men sirenes van hulpdiensten hoort.