Touring vraagt gedeeltelijke toegang tot het Ter Kamerenbos

Brussel, 19 november 2020. Mobiliteitsorganisatie Touring is voorstander van meer plaats in de openbare ruimte voor fietsers en voetgangers, maar pleit ook voor het behoud van een vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Op grote verkeersassen en wegen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbinden met de rand moet een zekere capaciteit behouden blijven voor gemotoriseerd verkeer van Brusselaars en pendelaars.

Daarom is Touring gekant tegen het volledig afsluiten van bepaalde verkeersassen, zoals in het Ter Kamerenbos in Brussel. “Dat een groot deel van het bos ten gunste van vrije tijd en ontspanning niet meer toegankelijk is voor voertuigen, is aanvaardbaar. Maar we vragen de heropening van een aantal wegen, zodat het economische en sociale leven niet langer verlamd worden en de luchtkwaliteit in de omliggende wijken gevrijwaard blijft.”

Bereikbaarheid ziekenhuizen

Touring wil ieders veiligheid garanderen, zeker tijdens de huidige gezondheidscrisis. Daarom moeten ook de toegangswegen van en naar ziekenhuizen vlot bereikbaar blijven, zodat hulpdiensten snel ter plaatse geraken. “Het Ter Kamerenbos is bij een volledige afsluiting als een ondoordringbare kilometerslange muur, waardoor het de bereikbaarheid van de Europaklinieken (Sint-Elisabeth site in Ukkel) in het gedrang brengt. De wegen in het Ter Kamerenbos worden bovendien veel gebruikt door schoolbussen en het vervoer van andersvaliden.

We moeten dus streven naar een evenwichtige en doordachte verdeling van de openbare ruimte. Niet al het gemotoriseerd vervoer kan zomaar vervangen worden door de fiets. Niet elke afstand kan te voet afgelegd worden. Veel weggebruikers (Brusselaars en pendelaars) hebben simpelweg geen alternatief voor de auto. Bovendien is de auto momenteel een betere optie om de social distance te bewaren dan het openbaar vervoer. Niet alleen om naar het ziekenhuis te rijden, maar ook naar het werk of naar school.”

Eerste testfase: bevindingen en conclusies

Na verschillende contacten met de stad Brussel, het Gewest en tal van organisaties, doet Touring een aantal vaststellingen die moeten leiden tot een constructieve dialoog:

 • Een test van 15 september tot 15 november is niet representatief, midden in de coronacrisis. Dit wordt overigens bevestigd door een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg op 12 november, na een klacht van de gemeente Ukkel, tegen de afsluiting van de wegen.
 • Tal van buurtbewoners klagen over het ontstaan van nieuwe files, heel de dag door
 • De luchtvervuiling heeft zich verplaatst naar de rand van het bos
 • De vele schoolbussen blokkeren tijdens de spitsuren de doorstroming op de Waterloosesteenweg
 • De hulpdiensten staan op sommige plaatsen “vast” in de opstoppingen
 • De handelaars en de horeca in de buurt van het bos en in het stadscentrum klagen de onbereikbaarheid van hun locatie aan
 • De aanleg van fietspaden verplaatst de congestie naar ergens anders, onder meer naar de Delleurlaan in Bosvoorde

Al deze elementen samen vergroten het conflict tussen de verschillende weggebruikers. Om ervoor te zorgen dat alle vervoermiddelen in harmonie kunnen samenleven, heeft Touring zijn voorstellen voorgelegd aan de burgemeester van Brussel, Philippe Close.

De aanwezigheid van veel scholen, ziekenhuizen en handelszaken en de toegang tot het stadscentrum maken de situatie voor het verkeer zeer moeilijk in en rond het Ter Kamerenbos, niet alleen tijdens de spitsuren maar de hele dag door.

Volgens Touring is het openen van de zogenaamde zuiderlus, met name de Bosvoordelaan tot aan de Braziliëstraat, geen goede oplossing: dat zou de files te veel verplaatsen naar de Franklin Rooseveltlaan. Bovendien zou dat tot opstoppingen leiden aan het kruispunt “ster”, waarop ter hoogte van de Villa Lorraine zes assen uitkomen: de Sint-Jobselaan, de Diesdellaan, de Terhulpsesteenweg, de Montanalaan en de Gendarmendreef.

Touring stelt het volgende alternatief voor:

 • Van maandag tot en met vrijdag, in beide richtingen en gedurende de hele dag, moet vanaf de Lotharingendreef de toegang voor gemotoriseerd verkeer verzekerd worden naar de Groenendaallaan en de Panoramalaan, om zo op de Dianalaan te geraken.
 • Langs ditzelfde tracé zou een beveiligd fietspad aangelegd moeten worden (aan de kant van het bos).
 • Een signalisatie ter hoogte van Roche Bobois zou de voertuigbestuurders komende van het zuiden moeten aanzetten om de Lotharingedreef te gebruiken, om zo het verkeer op de Waterloosesteenweg te ontlasten.
 • Touring vraagt aan de stad om druk uit te oefenen op het Gewest om de as van de Delleurlaan, vanaf Wiener, richting centrum te verbeteren, via twee rijstroken in elke richting en een nieuwe asfaltlaag voor de reeds bestaande beveiligde fietspaden.
 • Er zou ook een nieuw fietspad moeten komen langs de rechterkant van de Lotharingendreef in de richting van Waterloo.
 • Er moet werk gemaakt worden van een intelligente synchronisatie van de verkeerslichten op alle assen rond het Ter Kamerenbos, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Deze oplossing zou het mogelijk maken om permanent de rest van het bos te reserveren voor ontspanning en vrije tijd en om de Bosvoordelaan en de Sparrenboslaan tot aan het einde van de Floralaan voor te behouden aan de actieve mobiliteitsmodi, wat voor een vlotter verkeer zal zorgen in de omgeving van het bos.

Touring zal de dialoog met de verschillende betrokken autoriteiten verderzetten om voor dit alternatief een nieuwe testfase in te voeren. “We blijven ijveren in het belang van onze leden in het bijzonder en bij uitbreiding in het belang van alle weggebruikers: “Een vlotte mobiliteit wordt enkel bereikt dankzij een goede doorstroming voor alle weggebruikers.”