Touring vraagt meer wederzijds respect tussen actieve weggebruikers

18% meer klachten in 1 jaar

Het stijgend succes van de actieve mobiliteit heeft het gebruik van de elektrische (deel)step zeer populair gemaakt. Mobiliteitsorganisatie Touring stelt echter vast dat er hoe langer hoe meer conflictsituaties ontstaan tussen voetgangers, fietsers en e-steps op de voor hen beschikbare ruimte. “Het aantal klachten steeg vorig jaar met 18% in vergelijking met 2020. En voor de eerste zes maanden van dit jaar zitten we alweer aan 363 klachten. Onze leden vragen vooral dat de nieuwe reglementering* voor het gebruik van e-steps wordt nageleefd en gecontroleerd. Het aantal filmpjes op sociale media die getuigen van de chaos die e-steps soms veroorzaken op de voetpaden of op fietspaden, of hun betrokkenheid in ongevallen zijn legio”. Volgens Touring is het belangrijk om meer te sensibiliseren op gedrag en het aantal controles te verhogen.

De evolutie van onze verplaatsingsgewoonten in de binnensteden en in de periferie toont onder meer een stijging aan van het aantal gebruikers van e-steps die overstappen van de auto of van het openbaar vervoer naar deze verplaatsingsvorm, zegt Touring. “Zo is de laatste jaren ook de populariteit van de elektrische fiets enorm toegenomen. Daarna zijn er andere elektrische verplaatsingstoestellen zich beginnen ontwikkelen waarvan de e-step de opvallendste verschijning is en ook het meest gebruikte. De pandemie heeft deze evolutie nog versterkt en velen hebben het openbaar vervoer verlaten uit angst om besmet te raken en dit in het voordeel van actieve verplaatsingen, zeker voor korte verplaatsingen of voor de eerste of laatste kilometers”.

Touring roept nu de gebruikers van (deel)e-steps op om hoffelijk te zijn en respect te hebben voor fietsers en voetgangers omdat we nu eenmaal samen de weg delen. “We vragen het reglement te respecteren, de steps niet achter te laten in het midden van het voet- of fietspad of op een andere hinderlijke plaats, zodat niet alleen voetgangers en fietsers worden ontzien maar bijvoorbeeld ook rolstoelgebruikers”.

“We willen dus sensibiliseren tot wederzijds respect tussen alle weggebruikers om het even met wat of hoe ze zich verplaatsen. En aan de overheden vragen we om het reglement te doen naleven en te controleren op het hinderlijk achterlaten van deel-e-steps in samenwerking met de aanbieders. En dat alles in het belang van de toekomst van gedeelde mobiliteit”.

 

*e-step verboden onder de 16 jaar. Snelheid beperkt tot 20km/u. Verbod om op het voetpad te rijden. In autovrije zones zal signalisatie aanduiden of e-steps zijn toegelaten of niet. Indien wel dan moet dit stapvoets gebeuren. Verbod om met twee plaats te nemen op een e-step. Creatie van parkeerzones.