Touring wil democratische lage emissiezone in Wallonië

Te vroege vervanging van bestaande vloot is niet ecologisch

Mobiliteitsorganisatie Touring reageert op het decreet van 17 januari 2019 dat voorziet in de strijd tegen de luchtvervuiling door voertuigen met klassieke motor in Wallonië. Het is essentieel dat de politieke verantwoordelijken duidelijk informeren et preciseren welke maatregelen worden genomen vanaf 1 januari 2025 voor de voertuigen tot euronorm 3 en vanaf 1 januari 2026 voor voertuigen tot euronorm 4.

Indien de overheid geen concrete maatregelen neemt dan zou dat wel eens desastreuse gevolgen kunnen hebben op financieel vlak en voor de mobiliteit van de weggebruikers. Volgens een recente berekening van sectorfederatie TRAXIO, zouden niet minder dan 24% of 439.752 voertuigen uitgesloten worden van het Waalse wegennet. Ook (Vlaamse) bezoekers worden hierbij geweerd wanneer ze niet over een voertuig beschikken met de vereiste euronorm en dit al binnen twee en een half jaar.

Touring vraagt aan het Waalse gewest om rekening te houden met de legitieme bezorgdheden van de voertuigbestuurders om evenwichtige oplossingen te vinden. Het is ook noodzakelijk om klaarheid te brengen over de uitzonderingen die zullen gelden. Volgens Touring is het mogelijk om alternatieve maatregelen uit de dokteren tegen de luchtvervuiling, zonder aan de koopkracht van de mensen te raken en aan het recht op hun individuele verplaatsingen.

Daarom is het belangrijk om de volledige levenscyclus van de voertuigen in rekening te brengen om hun invloed op de pollutie te evalueren. Een gemiddeld voertuig heeft een levensduur van 17 jaar. Maatregelen die worden genomen om die levenscyclus in te korten brengt een te vroege vervanging van de bestaande vloot met zich mee, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op het leefmilieu en op de portefeuille van de consument.

Inderdaad, de productie van een nieuw voertuig noodzaakt het gebruik van natuurlijke grondstoffen en van energie en veroorzaakt broeikasgassen, hetgeen slecht is voor onze leefomgeving. Wanneer een politiek wordt gevoerd waarbij eigenaars propere en goed onderhouden wagens verplicht worden om deze vroegtijdig te vervangen, riskeren we dat de ecologische voetafdruk van de autosector wel eens zou kunnen vergroten.

Een holistische of globale benadering van duurzame mobiliteit is fundamenteel om de invloed van een volledige levenscyclus van een voertuig te kunnen evalueren, vanaf de productie tot het autokerkhof. In plaats van systematisch oudere voertuigen te bannen, is het veel rechtvaardiger om financiële of fiscale tegemoetkomingen door te voeren om de transitie naar milieuvriendelijker voertuigen te stimuleren en dit rekening houdend met de reële levensduur van de bestaande auto’s. Dit laat toe om het gebruik van het huidige wagenpark te maximaliseren en hun milieu impact op een vervroegde vervanging te reduceren.

Touring vraagt dus aan de Waalse overheid om een visie te ontwikkelen op lange termijn ten voordele van de duurzaamheid en een evenwicht te bewaren tussen het verminderen van de luchtpollutie en het verzekeren van de individuele mobiliteit.