Image
milieuvignet Duitsland

Enkel wagens voorzien van een milieuvignet worden toegelaten in de ‘milieuzones’ (Umweltzone) die werden afgebakend in bepaalde steden in Duitsland. Deze reglementering geldt eveneens voor buitenlandse toeristen. Maar er zijn uitzonderingen.

Wat is het milieuvignet in Duitsland?

Sinds begin 2008 werden er ‘milieuzones’ (Umweltzone) afgebakend in bepaalde steden in Duitsland. Enkel wagens voorzien van een milieuvignet worden in deze zones toegelaten (Umwelplakette). Deze reglementering geldt eveneens voor buitenlandse toeristen.

Afhankelijk van de classificatie van je voertuig zal je een rood, geel of groen milieuvignet nodig hebben. De meeste steden laten evenwel enkel nog auto's toe voorzien van een groen vignet. Dit vignet kleef je op de voorruit (passagierskant, binnenzijde onderaan) en is geldig overal in Duitsland.

Zijn vrijgesteld van dit milieuvignet:

  • motorfietsen, snorfietsen, bromfietsen
  • voertuigen ingeschreven als old-timer (ouder dan 30 jaar). Kopie van het inschrijvingsbewijs achter de voorruit plaatsen (met fluostift het eerste jaar van inschrijving hierop aanduiden)
  • bestuurders in het bezit van een Europese gehandicaptenparkeerkaart (plaats deze duidelijk achter uw voorruit als u een Umweltzone binnenrijdt)

Jouw voordeel

De verkoopprijs Touring klanten: €12€8,57 voor de aangetekende verzending
De verkoopprijs niet-klanten: €14 €8,57 voor de aangetekende verzending

Het Duits wegenvignet is geldig voor onbepaalde duur voor zover uw wagen en nummerplaat ongewijzigd blijft. Desondanks houdt u er best rekening mee dat de situatie door de corona pandemie kan wijzigen. Indien verplaatsingen naar het buitenland opnieuw verboden worden willen we u informeren dat er geen terugbetaling nog omruiling kan gebeuren.
 

Hoe jouw vignet bestellen?

  • Het volgende ingevulde document:

Infofiche Eco Vignet Duitsland

  • + een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig (grijze / roze kaart) stuur je naar Touring. 

Dat kan via:

  • e-mail: ecovignet@touring.be
  • briefwisseling: Touring Mobility Corner - Koning Albert II-laan 4 bus 12, 1000 Brussel

Daarnaast moet er een betaling uitgevoerd worden op het rekeningnummer van Touring mobility Corner met de volgende mededeling: ‘Milieuvignet Duitsland + de nummerplaat van je voertuig’
   001-3264727-74
   IBAN BE 16 0013 2647 2774
   BIC GEBABEBB

Het vignet zal ofwel per aangetekende zending verstuurd worden ofwel zal Touring je verwittigen wanneer je je bestelling kan komen afhalen in onze Shop. 

Opgelet: de wachttijd tussen de bestelling en ontvangst bedraagt ongeveer 15 dagen.