Image
"Medieval city of Mantua in Lombardy, Italy."
​In Spanje kunnen steden een lage emissiezone (LEZ) invoeren. Om in die lage emissiezones (zona de bajas emisiones (ZBE)) te rijden moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.


Voertuigen met een Spaanse nummerplaat moeten een vignet hebben. Buitenlandse voertuigen daarentegen moeten zich laten registeren (zie verderop).


Op dit ogenblik hebben enkel Barcelona en Madrid een lage emissiezone. Belangrijk: de beperkingen die opgelegd zijn in die milieuzones gelden ook voor voertuigen met een buitenlandse nummerplaat.


milieuzone Spanje nieuw bord
De Spaanse verkeersdienst DGT wil dit nieuwe LEZ-bord op termijn in gans Spanje invoeren. Foto: DGT.


Milieuvignetten in Spanje

Er zijn 4 categorieën milieustickers of ‘distintivos ambientales’ voor verschillende types van wagens: 0-emisiones (blauw), Eco-label (groen/blauw), C (groen) en B (geel). De stickers zijn geldig in heel Spanje maar de beperkingen die voor de sticker gelden, kunnen per milieuzone verschillen. Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat kunnen voorlopig geen vignet kopen maar moeten zich online registeren of een toestemming vragen (zie verderop onder ‘Barcelona’ en ‘Madrid’).

milieuzone Spanje
Dit zijn de 4 categorieën milieustickers die Spanje hanteert.


Barcelona

In Barcelona mogen een aantal voertuigen tijdens de werkdagen tussen 7u en 20u niet meer rijden binnen de “Rondas” van Barcelona. Het circulatieverbod geldt voor de volgende voertuigen:

  • Benzinevoertuigen met euronorm 0 tot en met 2 (eerste registratie vóór het jaar 2000);
  • dieselvoertuigen Euronorm 0 tot en met 3 (eerste registratie vóór 2006);
  • motoren en bromfietsen Euronorm 0 tot en met 1 (eerste inschrijving voor 2003).

Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat die in de milieuzone mogen circuleren moeten zich vooraf online registreren. De inschrijving is twee jaar geldig en kost €5.

Voertuigen die niet aan de emissienorm voldoen (zie boven) kunnen een dagpas van €2 aanschaffen. Men mag maximaal 10 dagpassen per jaar kopen. De dagpas kan ofwel ter plaatse of via het internet aangekocht worden.


Madrid v
aste milieuzone

In “Madrid central” geldt voor een aantal voertuigen een toegangsverbod. Het circulatieverbod betreft de volgende voertuigen:

  • Benzinevoertuigen Euronorm 0 tot en met 2 en dieselvoertuigen met Euronorm 0 tot en met 3;
  • voertuigen met de milieusticker "0 Emisiones" en "Eco" (elektrische en hybride voertuigen) hebben gratis toegang. Voertuigen met een eco-vignet worden slechts voor twee uur toegelaten;
  • voertuigen met de milieusticker "C" en "B" (benzineauto's vanaf Euronorm 3, dieselauto's vanaf Euronorm 4, motorfietsen vanaf Euronorm 2) mogen alleen op publieke parkeerplaatsen of in parkeergarages geparkeerd worden;
  • motorfietsen met de badges "C" en "B" mogen de zone binnen van 07.00 uur tot 22.00 uur.

Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat moeten een afspraak maken met het oficinia Madrid Central om een toelating te verkrijgen om de zone binnen te rijden (Oficinia Madrid Central, Calle Bustamante, 16, 28015 Madrid, mc@madrid.es, website)


Madrid tijdelijke milieuzone

Tijdens een smogalarm wordt het gebied binnen de snelweg M30 een tijdelijke milieuzone:

  • Eerst wordt er een snelheidsbeperking ingevoerd;
  • als de luchtveronreiniging aanhoudt, worden alle voertuigen zonder milieusticker verboden en wordt het parkeren op bepaalde plaatsen verboden;
  • na 5 dagen wordt de milieuzone uitgebreid tot het hele Madrileense grootstedelijk gebied.

Het smogalarm wordt aangekondigd via de openbare media en via dynamische borden.


Zie ook
: Milieuzones en vignetten in Europa.


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Straks met de auto op vakantie? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Europa formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.


Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-lid? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 op werkdagen tussen 9 en 12u en tussen 14 en 17u of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.