Image
Zwitserland vignetten

​In Zwitserland is er momenteel enkel een lage emissiezone (LEZ) in het kanton Genève. Om in die lage emissiezones te rijden, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.


In Zwitserland heb je een milieusticker (Stick’AIR) nodig om in een LEZ te mogen rijden. De regels gelden ook voor buitenlandse voertuigen.


Enkel in het kanton Genève is er op dit ogenblik een lage emissiezone in Zwitserland. Het is een tijdelijke milieuzone die actief is tussen 6:00 en 22:00 uur bij smogalarm (circulation différenciée).

Zwitserland afbeelding tijdelijke milieuzone
Deze borden duiden het begin van een LEZ aan: links wanneer de zone actief is, rechts wanneer er geen smogalarm is en dus geen beperkingen zijn. Beeld: © République et Canton de Genève


Het reglement is behoudens uitzonderingen, van toepassing op alle gemotoriseerde voertuigen (ook voertuigen met een buitenlandse nummerplaat ) die binnen de perimeter rijden.

Er bestaan 6 categorieën milieustickers (van 0 tot en met 5, waarbij 5 het meest vervuilend is)

Zwitserland Stick'AIR vignetten
De 6 verschillende Stick’AIR vignetten. © République et Canton de Genève


Wanneer de milieuzone actief is, mogen alleen voertuigen voorzien van een geldige milieusticker (Stick'AIR of het Franse Crit’air vignet) in de lage emissiezone rijden. Als je in het bezit bent van een Frans Crit’air vignet moet je geen Stick’AIR vignet meer aanschaffen. De vereisten, de kleur en de nummering van het Franse ecovignet zijn vergelijkbaar met het Stick’AIR vignet in Zwitserland. Om die reden wordt het Crit’air vignet toegelaten in Genève.

Het Stick’AIR vignet kost 5 CHF. Je kan het aankopen in benzinestations en garages in het kanton, bij de ‘Fondation des parkings’, de ‘office cantonal des véhicules’ of gewoon digitaal.

Overtreding van de regels kan leiden tot een rijverbod voor het voertuig en een zware boete (tot CHF 500).

Je vindt ook inlichtingen over de milieuzones in alle landen van de Europese Unie op de website van de EU.

Zie ook: Milieuzones in de populairste reisbestemmingen


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Reis je met de auto, motor of camper in Europa? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Buitenland formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-klant? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.