Image
Benzine
Sinds 1 januari 2017 is er geen superbenzine 95 meer te krijgen in de Belgische tankstations. Vervanger is de E10, een brandstof van het type benzine met 10% bio-ethanol.

De nieuwe brandstof E10 bevat 10% hernieuwbare energie, terwijl dat bij de Super 95 slechts 4% is. Het doel is de transportsector “groener” te maken en ons land in regel te brengen met de Europese doelstellingen. In ons lijstje ‘Vragen & Antwoorden’(*) hieronder vind je alles wat je moet weten over de omschakeling. Overigens heeft de vervanging van Super 95 door benzine 95 E10 slechts voor een minderheid van de wagens gevolgen (vooral dan voor auto’s van voor 2000) en daarnaast ook voor een aantal gemotoriseerde tweewielers en voor verschillende soorten machines (zoals grasmaaiers, …). Zij moeten overschakelen op Super 98, zoals we verduidelijken in vraag 3 en vraag 4 hieronder.

 1. Wat is benzine 95 E10?
 2. Waarom wordt 95 nu 95 E10?
 3. Moet ik binnenkort ook 95 E10 tanken?
 4. Wat als mijn wagen niet compatibel is?
 5. Is benzine 95 E10 duurder?
 6. Ondervind ik verlies van vermogen met 95 E10?
 7. Hoe herken ik 95 E10 aan de pomp?
 8. Nog meer bio-ethanol in benzine?
 9. Van waar komt het bio-ethanol in de 95 E10?
 10. Is er voldoende productiecapaciteit in België?
 11. Klopt het dat we door bio-ethanol te produceren bepaalde volkeren de gewassen ontnemen die zij nodig hebben voor hun voeding?

1. Wat is benzine 95 E10?
Op zich is benzine 95 E10 niet zo revolutionair: benzine 95 en 98 bevatten al sinds 2009 bio-ethanol, in een verhouding van minimaal 4% (wettelijk verplicht) en maximaal 5% (productnorm). De 95 E10 bevat er dus dubbel zoveel.

2. Waarom wordt 95 nu 95 E10?
België moet als lid van de Europese Unie de richtlijnen naleven die het aandeel van hernieuwbare energie in het transport vergroten en de CO2-uitstoot van voertuigen terugdringen. Tegen 2020 moet elk land de doelstelling van 10% hernieuwbare energie in het transport halen. Een van de manieren om dit te doen is de invoering van de 95 E10 op de Belgische markt. In andere landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland, is benzine 95 E10 al jaren te verkrijgen. Het verschil is dat het in België niet geleidelijk gebeurde, maar in één enkele fase, sinds 1 januari 2017. Achter de overstap naar 95 E10 schuilt een driedubbele doelstelling:

 • 10% aan hernieuwbare energie in het transport tegen 2020;
 • onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen verminderen;
 • de uitstoot van broeikasgassen door het transport helpen terugdringen.

3. Moet ik binnenkort ook 95 E10 tanken?
95 E10 is een brandstof van het type benzine. Rijd je met een benzinewagen, dan geldt de overstap ook voor jou. Is je wagen van een bouwjaar na 2000, dan hoef je hoogstwaarschijnlijk niets te doen, want 98% van die wagens rijdt zonder probleem op die brandstof. En de andere 2%? Naast auto’s van voor 2000 zijn er enkele specifieke modellen van na die datum met een eigen afwijkend injectiesysteem, en ook enkele speciale sportwagens. Of jouw auto compatibel is, kan je hier nagaan. Dit algemene platform bundelt de informatie van Febiac (autoconstructeurs) en de leden van de Belgische Petroleumfederatie.

Daarnaast zijn heel wat motoren en vooral ook tuin- en doe-het-zelfmachines niet compatibel met benzine 95 E10. Vraag informatie bij je verkoper en tank in geval van twijfel benzine 98.

4. Wat als mijn wagen niet compatibel is?
Als je per ongeluk een keertje E10 tankt, dan kan dat waarschijnlijk niet onmiddellijk kwaad. Herhaaldelijk gebruik zal op middellange en lange termijn wel schade veroorzaken (corrosie) bij niet-compatibele motoren, vooral dan aan de injectiesystemen. Een enkele oplossing: overstappen op benzine 98. Je betaalt dan wel iets meer aan de pomp, maar je motor blijft perfect draaien.

5. Is benzine 95 E10 duurder?
In vergelijking met ‘klassieke’ benzine 95 zal er een kleine stijging zijn van een à twee eurocent. Wat voor een volle tank van 50 liter neerkomt op een extrakost van ongeveer één euro maximum. Bij onze buren, in Frankrijk meer bepaald, kost benzine E10 iets minder dan ‘klassieke’ 95 die (in tegenstelling tot bij ons) wel nog verkrijgbaar blijft. Dat is een kwestie van accijnzen, omdat de staat die milieuvriendelijkere brandstof minder wil belasten.

6. Ondervind ik verlies van vermogen met 95 E10?
Er is zo goed als geen verschil in prestaties wanneer je wagen op 95 E10 rijdt, hoogstens een lichte verhoging van het verbruik (zo’n 1 à 2%) die in de praktijk moeilijk aan te tonen valt. Het valt in elk geval niet te vergelijken met andere factoren die het verbruik beïnvloeden, zoals rijstijl, te lage bandenspanning of een bagagedrager.

7. Hoe herken ik 95 E10 aan de pomp?
Op alle pompen met 95 E10 zal je een groene zelfklever zien met de vermeldingen “Benzine 95 E10" en "NBN EN 228". Sommige tankstations zullen misschien nog een extra vermelding toevoegen, bijvoorbeeld op het tankpistool.

8. Nog meer bio-ethanol in benzine?
De Europese normen bepalen 10% als het maximale gehalte aan bio-ethanol in benzine. Aan een hoger gehalte zijn de automotoren niet aangepast. Maar de Europese overheid denkt er vandaag al wel aan om die gehaltes aan bio-ethanol te verhogen tot 20 of 25%. Het merendeel van de huidige (benzine)wagens is echter nog niet aangepast aan die mengeling. De autoconstructeurs werken wel al aan mogelijke aanpassingen. Volgens een aantal bronnen zou hier tot zeker 2025 nog geen sprake van zijn.

9. Van waar komt het bio-ethanol in de 95 E10?

Bio-ethanol voor brandstof wordt voornamelijk geproduceerd op basis van maïszetmeel en -celluslose, tarwezetmeel en bietsuiker. De reststoffen van de productie van ethanol gaan niet verloren: ze worden onder meer verwerkt tot dierenvoeder. Op andere plaatsen in de wereld wordt bio-ethanol ook geproduceerd op basis van andere teelten, zoals maïs en rietsuiker.

Er worden ook nieuwe productieprocessen ontwikkeld op basis van andere grondstoffen zoals afval van biomassa. Dat zijn de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie. Ze hebben het voordeel dat ze niet langer voedingsgewassen gebruiken.

Hoe dan ook, bio-ethanol heeft een lagere koolstofvoetafdruk dan fossiele brandstof. De Europese richtlijn legt een daling van de uitstoot van broeikasgassen van minimaal 35% op in vergelijking met fossiele brandstoffen. Vanaf 2018 zal dat minimum stijgen tot 50%. Heel wat Belgische en Europese producenten van bio-ethanol halen nu al die drempel van 50%.

10. Is er voldoende productiecapaciteit in België?

Er zijn momenteel productievestigingen voor bio-ethanol in ons land actief in Gent en Aalst in Vlaanderen en in Wanze in Wallonië. Deze laatste is goed voor meer dan de helft van de nationale productie. Samen hebben ze een capaciteit van in het totaal ongeveer 500 miljoen liter. Dat is ruim voldoende voor de binnenlandse behoefte, die ongeveer 160 miljoen liter bedraagt. Maar de markt voor bio-ethanol is vrij. Dat betekent dus dat bio-ethanol voor benzine 95 E10 zowel in België geproduceerd kan worden als ingevoerd uit het buitenland.

11. Klopt het dat we door bio-ethanol te produceren bepaalde volkeren de gewassen ontnemen die zij nodig hebben voor hun voeding, of dat we speculatie op de prijzen voor landbouwgrondstoffen in de hand werken?
Dat landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen in de plaats van grondstoffen voor voeding is een potentieel risico. Sinds 2015 erkent de Europese richtlijn over biobrandstoffen dat probleem. Daarom komt er vanaf 2017 een beperking van het aandeel van biobrandstoffen afkomstig uit grondstoffen voor voeding (biobrandstoffen van de eerste generatie).

Intussen wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar andere grondstoffen die kunnen dienen voor een duurzame productie van biobrandstoffen, zoals biomassa-afval (zie vraag 9). Dat beperkt al in sterke mate het risico op speculatie.

(*)Voor de antwoorden op onze vragen gingen wij aankloppen bij de Belgische Petroleumfederatie en haar Adjunct secretaris-generaal Jean-Pierre Van Dijk en ook bij Hendrik Lemahieu, Secretaris-generaal van de Belgische Federatie voor Bio-ethanol.

Deel deze inhoud