Klokkenluiders

Vertrouwen is een van de kernwaarden van onze organisatie. Integriteit is belangrijk bij alles wat we doen, altijd en overal. Het is voor ons essentieel dat (vermoedens van) inbreuk en fraude door Touring of aanverwante organisaties (hierna ‘Touring’) kunnen gemeld worden. Daarom heeft Touring een klokkenluidersregeling.

 

Wat dekt het beleid niet?

De klokkenluidersregeling is alleen bedoeld voor het melden van (vermoedelijke) inbreuken of fraude.

Een omschrijving van inbreuken of fraude vindt u in onze interne meldingsprocedure.

De klokkenluidersregeling is niet gericht op:

  • Klachten over Touring. U kunt hiervoor gebruik maken van de klachten/klachtenregeling.
  • inbreuk of klachten met betrekking tot Touring-klanten;
  • het behandelen of melden van persoonlijke klachten van medewerkers.

 

Voor wie?

Via onze meldingsprocedure kunnen zowel medewerkers als hun gezinnen en derden (vermoedelijke) inbreuken of fraude van Touring melden.

Medewerkers worden aangemoedigd om eerst hun leidinggevende op de hoogte te stellen van elk (vermoeden) van inbreuk of fraude.

Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is , kunt u een beroep doen op deze regels.

De klokkenluider is een persoon die informatie heeft over inbreuken of fraude in een professionele context.

 

Hoe meld ik een inbreuk of fraude met betrekking tot Touring?

  • Via email 24/7

meldpuntklokkenluiders@touring.be

  • Telefoon

+32 2 286 30 10

Bel tijdens de kantooruren (tussen 8u en 17u30)* of maak een afspraak.

(*) Buiten de kantooruren is een voicemail actief waarop u een bericht kunt inspreken. Ga enkel verder met uw melding in het Nederlands of Frans.

Meldingen in een andere taal worden niet in behandeling genomen.

 

Bescherming

Alle meldingen onder deze Touring meldingsprocedure zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en in overeenstemming met alle wettelijke verplichtingen.

Touring zal er alles aan doen om werknemers die een melding doen in het kader van deze regeling te beschermen.