Image

Met de opkomst van elektrische auto’s stellen we ons steeds nadrukkelijker de vraag wat de totale kost is van autobezit én gebruik. Een elektrische auto is immers duurder in aanschaf, maar goedkoper in gebruik. De vraag rijst dan of die lagere gebruikskosten zullen opwegen tegen de duurdere aanschafkost? Wij tonen jou hoe je dat berekent.

We hebben voor jullie een tabel gemaakt waarin je zelf de meest relevante kosten van wagenbezit én gebruik kan ingeven. Dat kan je doen voor een nieuwe wagen met verbrandingsmotor (afgekort met ICE, Internal Combustion Engine) en een wagen met elektrische motor (kortweg EV, Electric Vehicle).

Je kan een link naar deze tabel via e-mail ontvangen, samen met een woordje uitleg om de gegevens zo correct mogelijk in te vullen. Het enige wat je moet doen is hieronder enkele gegevens in te vullen. Dan ontvang je binnen enkele momenten de link naar de tabel mét uitleg en kan je aan de slag gaan.

Indien u dit webformulier invult, verwerkt Touring uw gegevens om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Touring verwerkt deze gegevens ook voor de doeleinden vermeld in onze Privacyverklaring en overeenkomstig de toepasselijke privacyregelgeving.

Meer info over hoe Touring uw persoonsgegevens verwerkt en over uw privacyrechten? Raadpleeg hier onze Privacyverklaring of neem contact op met onze DPO via post naar Koning Albert II-laan 4, bus 12, B-1000 Brussel of per e-mail naar privacy@touring.be.