Image
Brandstoffen
Kom alles te weten over alle mogelijke brandstoffen om je automotor aan te drijven.

Wist je dat er in fossiele brandstoffen altijd koolstof zit? Brandstoffen die van aardolie worden gemaakt, noemt men ook wel “koolwaterstoffen”, want er zit zowel koolstof als waterstof in. Tot voor enkele jaren reed ons voertuigenpark nog vrijwel uitsluitend op benzine of diesel, twee klassieke brandstoffen. Maar de “hybride” wagens met twee motoren, een elektrische en een verbrandingsmotor, kenden sindsdien een niet te stuiten opmars.

1. Benzine

Voertuigen met een benzinemotor zijn minder duur bij de aankoop, maar duurder in het gebruik. Ze stoten meer CO en CO2 uit, want ze verbruiken meer. Maar over het algemeen vervuilen ze minder. Zo stoten ze minimaal 6 keer minder fijne stofdeeltjes uit dan dieselmotoren.

2. Diesel

Wie jaarlijks een groot aantal kilometers rijdt, geeft de voorkeur aan een dieselmotor boven een benzinemotor. Dieselmotoren verbruiken immers minder brandstof en gaan langer mee. Maar ze hebben twee milieunadelen: ze storen stikstofoxides en veel fijne roetdeeltjes uit en deze laatste zouden kankerverwekkend zijn. De op grote schaal verspreide deeltjesfilter kan de schade wel beperken.

3. LPG

Liquefied Petroleum Gas of autogas is een gemengde brandstof (koolwaterstoffen en aardgas). Het vervuilt veel minder dan benzine en diesel en is ook minder duur. Maar LPG is nooit doorgebroken: je hebt een specifieke installatie in je auto nodig, er zijn minder tankstations waar je LPG kunt tanken en veel constructeurs ondersteunen dit niet.

4. Hybride

Hybride voertuigen hebben zowel een thermische als een elektrische motor. Daardoor vervuilen ze veel minder. De Toyota Prius is toonaangevend in dit segment. Als je vertrekt of traag rijdt, functioneert alleen de elektrische motor. Bij hogere snelheid komt ook de verbrandingsmotor in actie. Als je snelheid vermindert of remt, laadt de kinetische energie de batterijen op. Hybride auto’s worden voorgesteld als de voertuigen van de toekomst. 

5. Elektriciteit

Elektrische voertuigen stoten zelf geen CO2 uit. Volledig elektrische modellen maken nog steeds maar een zeer klein deeltje van het volledige wagenpark uit. De beperkte actieradius en de hogere prijs staan het succes van elektrische auto’s vooralsnog in de weg.Laten we hopen dat de actieradius van deze voertuigen sterk verbetert, want momenteel haalt een elektrische wagen nauwelijks 200 km. Dan moeten de batterijen weer worden opgeladen.

6. Agrobrandstoffen

Agrobrandstoffen (of biobrandstoffen, maar zijn ze ook echt “biologisch”?) worden geproduceerd op basis van o.m.  maïs, palmolie, koolzaad, zonnebloempitten, …. Er zijn 2 soorten: olie en oliederivaten (biodiesel) of alcohol (bio-ethanol, methanol, …). Ze stoten minder broeikasgassen uit, maar hun verbruik ligt hoger. Specifieke nieuwe voertuigen kunnen zowel op benzine/diesel als op biobrandstoffen rijden. Een bijkomend  probleem is dat er enorme teeltoppervlakken nodig zijn om deze brandstoffen in voldoende hoeveelheden te produceren.

Fossiele brandstoffen worden gemaakt van de fossiele resten van dood organisch materiaal, na een omzettingsproces van miljoenen jaren. De hoeveelheid fossiele brandstoffen op aarde – aardolie, aardgas en steenkool – is dus eindig.

Agrobrandstoffen (onterecht ook wel biobrandstoffen genoemd) worden gemaakt van niet-fossiele plantenresten: bio-ethanol en biodiesel. In principe kunnen ze dus eeuwig en altijd worden aangemaakt.

Deel deze inhoud