Image
Spanje verkeersregels

In Spanje zijn er een aantal verkeersregels (voorrang, snelheidsbeperkingen, parkeren etc.) die in belangrijke mate afwijken van de Belgische wetgeving of de internationale regels.


Hieronder vind je de regels - snelheidsbeperking, lading, gebruik van GPS, enzovoorts - die specifiek zijn voor Spanje.


Voorrangsregels

 • Bestuurders die zich op een rotonde bevinden, hebben voorrang op wie erop wil rijden
 • Voorrang van rechts is van toepassing bij kruispunten zonder signalisatie tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven..
 • Trams hebben steeds voorrang.
 • Bussen hebben voorrang wanneer ze wegrijden van hun halte.

Snelheidsbeperkingen

Op de wegen in de bebouwde kom gelden de volgende algemene maximumsnelheden:

 • 20 km/u op wegen met één rijbaan die niet onderverdeeld is in rijstroken en met een trottoir;
 • 30 km/u op wegen met één rijstrook per rijrichting;
 • 50 km/u op wegen met twee of meer rijstroken per rijrichting;
 • 50 km/u op kruisingen;
 • 80 km/u op autosnelwegen en wegen onderverdeeld in twee rijbanen (met middenberm) gelegen binnen de bebouwde kom.

De wegbeheerder kan met behulp van verkeersborden andere snelheidslimieten opleggen.

 • Buiten de bebouwde kom zijn de snelheidsbeperkingen afhankelijk van je type voertuig en de weg waarop je rijdt:

Op snelwegen en meervaksbanen met een scheiding bedraagt de minimale snelheid 60 km/u. Op wegen met meer dan één baan in beide richtingen, wegen met een pechstrook en wegen met brede rijstroken gelden de volgende snelheidsbeperkingen (figuur hieronder):

Spanje verkeersreglement
 • Minimumsnelheid op autosnelwegen en op wegen met gescheiden rijbanen: 60 km/u.
 • Buiten de bebouwde kom mogen automobilisten en bestuurders van motorfietsen, om een trager rijdend voertuig in te halen op een weg met slechts één rijstrook in elke rijrichting, de maximum toegelaten snelheid met 20 km/u overschrijden.
Je riskeert een boete tussen € 100 en € 600 en het verlies van 2 tot 6 punten bij niet-naleving @DGT


Stilstaan en parkeren

Een gele zigzaggende lijn duidt een verbod om te parkeren aan. Blauwe lijnen duiden een parkeerplaats aan waar de parkeertijd beperkt is. Je kunt een parkeerschijf aankopen in tabaks- en krantenwinkels. Vergis u niet in de verschillende kleurenzones:

 • De ‘zone azul’ met blauwe strepen is betalend. Als er geen bord staat waarop aangeduid wordt dat je je schijf moet leggen, zul je een parkeerticket moeten kopen.
 • In de groene zone (‘zona verde’) is parkeren betalend. Vaak is het hier duurder om te parkeren en is de zone voorbehouden voor omwonenden.
 • De rode zone (‘zona roja’) is betalend en gelegen in de toeristische buurten.

In eenrichtingsstraten mag je parkeren aan de kant met de oneven huisnummers op dagen met een oneven datum en omgekeerd.

In het centrum van sommige grote steden zul je de ‘zona O.R.A.’ vinden. Dit is een zone waar je beperkt mag parkeren (30, 60 of 90 minuten). Om daar te parkeren, moet je een ticket op je voorruit aanbrengen (beschikbaar in de tabaks- en krantenwinkels).

Opgelet: houd je aan de parkeerregels in Spanje want bij een inbreuk kan je wagen met een wielklem vastgezet worden. Die maatregel is in meerdere steden van toepassing.

Als je de nacht in je voertuig wilt doorbrengen, moet je weten dat dit enkel verboden is als je geparkeerd staat in de wegberm of op een autosnelweg.

Alcoholgehalte

 • Een alcoholgehalte vanaf 0,5 promille is strafbaar in Spanje. Voor bestuurders die in opdracht van de openbare diensten rijden, bestuurders van een wagen met meer dan acht plaatsen, bestuurders die goederen vervoeren en jonge bestuurders (met minder dan 2 jaar rijervaring) is het maximum alcoholgehalte 0,3 promille.

Verplichte uitrusting

 • Als je buiten de bebouwde kom stilstaat en je moet je wagen verlaten, is het verplicht om een fluohesje te dragen. Dat geldt voor alle inzittenden van de wagen. Het hesje moet volgens de EN 471 norm fluogeel, -oranje of -rood zijn. De verplichting is ook van toepassing op auto's die in het buitenland zijn ingeschreven. De Spaanse politie geeft geen boete voor het ontbreken van een veiligheidsvest in het voertuig, maar wel wanneer men zonder veiligheidsvest op de rijbaan stapt. Niet alleen de bestuurder, maar ook de passagiers moeten een veiligheidsvestje dragen als ze uit het voertuig stappen.
Voortaan volstaat één enkele gevaarsdriehoek; voorheen moest je er twee aan boord hebben in Spanje.
 • Ingevolge een beslissing van de Dirección General de Tràfico in Spanje is het voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven niet meer verplicht twee gevaarsdriehoeken aan boord te hebben. Eén enkele driehoek volstaat. Bij ongeval, pech of vallen van de lading, moet de driehoek geplaatst worden op een afstand van 50 m vóór het voertuig.
 • Het is niet meer verplicht om aan boord van het voertuig een volledige set reservelampjes te hebben noch het nodige materiaal om de lampen te vervangen.

Fietsers

Fietshelmen zijn verplicht voor wie jonger is dan 16 jaar.Fietsers
 • Fietsers jonger dan 16 jaar moeten verplicht een fietshelm dragen. Andere fietsers zijn enkel verplicht om een fietshelm te dragen wanneer ze buiten de bebouwde kom rijden, met uitzondering wanneer het extreem warm is of op lange beklimmingen. Een fluohesje is ook verplicht buiten de bebouwde kom wanneer je ’s nachts rijdt of wanneer de zichtbaarheid overdag beperkt is. Een fietser mag geen aanhangwagen trekken.
 • Wanneer fietsen (of om het even welke andere lading) achteraan op een voertuig vervoerd worden, dan moet dit gesignaleerd worden met een rood-wit gestreept bord.

Laden van een voertuig

laden voertuig Spanje
Het correct laden van een voertuig.


Wanneer de lading achteraan uitsteekt, hoe weinig ook, moet ze steeds gesignaleerd worden door middel van een rood-wit gestreept bord van 50cm op 50 cm met afwisselend diagonale witte en rode strepen (zie ‘Enkele typische verkeersborden in Spanje’). Ladingen mogen langs de achterkant van de wagen niet meer uitsteken dan 10% van de lengte van de wagen (15% voor voorwerpen die niet uiteen te halen zijn). Dit geldt eveneens voor personenauto's en kampeerauto's die in het buitenland zijn ingeschreven (meer bepaald ook voor wat betreft het vervoer van fietsen achteraan).

GPS - Video

GPS gebruiken in Spanje
Een GPS in de auto is toegestaan, maar elk ander ‘afleidend’ scherm (dvd, tv, etc.) is verboden.

Het gebruik van een gps is toegestaan, maar elk ander apparaat met een scherm dat de bestuurder zou kunnen afleiden (dvd, tv …) is verboden.

Caravan

 • Een wagen die een caravan voorttrekt, hoeft niet langer een blauw ruitvormig bord met gele driehoek aan de achterkant van de wagen te hangen. Dat was wel het geval in de oude wetgeving.
 • Een voertuig of voertuigcombinatie die meer dan 10 meter lang is, moet een afstand van 50 meter houden tussen hen en hun voorligger. Uitzondering: in de bebouwde kom, op wegen waar inhalen verboden is, op wegen met meerdere rijstroken in dezelfde richting en wanneer inhalen niet mogelijk is.

Lichten

Het gebruik van de lichten is verplicht in de tunnels.

Enkele typische verkeersborden

typische verkeersborden Spanja
Van links naar rechts: verboden te claxonneren, uitstekende lading, aanduiding van een lage emissiezone (LEZ), U-bocht toegestaan op de aangeduide afstand en aanbevolen maximale snelheid.

Zie ook : Verkeersregels in Europa


Touring staat voor je klaar in heel Europa

Straks met de auto op vakantie? Weet dat pech krijgen onderweg of op je bestemming je vakantieplannen danig kan verstoren. Denk dus tijdig aan een Touring bijstandsverzekering zoals onze nieuwe Go Europa formule. Waar je je ook bevindt in Europa, bel ons op en je wordt meteen weer op weg geholpen door een van onze bijstandspartners.

Contact

Heb je nog een vraag en ben je Touring-lid? Neem dan contact op met Touringinfo. Je kunt de dienst bereiken op het nummer +32 2 286 33 84 tijdens kantooruren of via mail: touringinfo@touring.be.

Informeer je over onze producten voor pechverhelping, reisbijstand, annulatieverzekering en fietsbijstand.